Giá Trị Cốt Lõi của Môi Trường ARES

15/10/2020 - Post by : Hiền Nguyễn

Công ty CP Giải Pháp Môi trường ARES với hơn 17 năm hình thành và hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, đó là một chặng đường dài với nhiều thách thức và biến đối không ngừng theo thời cuộc của xã hội, kinh tế, và môi trường.

Trong quá khứ, hiện tại và tương lai thì hoạt động của ARES luôn dựa trên nền tảng: "Stay Mindfulness to Save the Planet", đó là Sống tỉnh thức, hay diễn đạt một cách gần gũi đó là giữ cho hành động (Thân), Lời nói (Khẩu), và Suy nghĩ (Ý) của mỗi người luôn trong giây phút hiện tại, phát triển từ nhận thức đi đến hành động trong việc bảo vệ môi sinh.

Với sứ mệnh của mình đóng góp vào việc bảo vệ môi sinh thông qua thực hành và lan tỏa lối sống có đạo đức, có trách nhiệm & tỉnh thức. ARES luôn thực hành và lan tỏa lối sống tỉnh thức để bảo vệ môi sinh đến cộng động thông qua các giá trị cốt lõi:

    • A - Khát vọng (Aspiration).
    • R - Trách nhiệm (Responsibility).
    • E - Đạo đức (Ethics).
    • S - Phụng sự (Serve).

Khát vọng - Aspiration

Đội ngũ ARES luôn mang khát vọng dấn thân vì sự trưởng thành trong tinh thần và nhận thức để hướng đến sự cống hiến cho việc bảo vệ môi sinh và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Trách nhiệm - Responsibility

Đội ngũ ARES luôn ý thức được bổn phận và nỗ lực làm tròn bổn phận; Chấp nhận thất bại, và luôn nhận trước trách nhiệm về mình, và đón nhận bài học để trưởng thành;Đội ngũ ARES là những người có trách nhiệm với gia đình, tổ chức và cộng đồng, và đặc biệt là sứ mệnh bảo vệ môi sinh.

Đạo đức - Ethics

Đội ngũ ARES luôn nuôi dưỡng lòng trắc ẩn và thực hành lối sống tỉnh thức trong từng giây phút để giữ cho suy nghĩ và ứng xử được tử tế, tràn đầy yêu thương.

Phụng sự - Serve

Đội ngũ ARES luôn chọn cách cùng thành công với người khác và phục vụ cho lợi ích của cộng đồng; Kinh doanh bằng cách phụng sự xã hội, cộng đồng.

Đối với ARES phụng sự là để dẫn đầu, mang đến các giá trị ý nghĩa về bảo vệ môi sinh cho khách hàng của mình, và cho cộng đồng.

Theo thời gian mọi thứ có thể thay đổi nhưng nền tảng và giá trị cốt lõi thì sẽ mãi tồn tại theo sự tồn tại của ARES, đây là những kim chỉ nam dẫn lối cho ARES trên mọi con đường phát triển, giúp ARES xây dựng nên văn hóa đặc trưng và thương hiệu riêng biệt trên thị trường, cũng như trong mắt cộng đồng.

Công ty CP Giải Pháp Môi trường ARES

SIGN UP FOR THE NEWSLETTER

Sign up to receive promotions and news programs

HOTLINE

0906 939 108

Nhắn tin zalo