Quy Định Về QuảnLý Chất Thải Nguy Hại Doanh Nghiệp Cần Phải Biết

25/09/2020 - Post by : Hiền Nguyễn

Chất thải nguy hại có tính chất nguy hiểm, nếu quản lý không tốt sẽ gây nên những tác hại khó lường, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người và môi trường.

Báo cáo quản lý chất thải nguy hại (BCQLCTNH) là việc chủ nguồn thải phải nộp báo cáo định kỳ hàng năm cho cơ quan quản lý, thể hiện trách nhiệm của chủ nguồn thải đối với công tác bảo vệ môi trường. Thông qua báo cáo, cơ quan quản lý thống kê, theo dõi số lượng, phương pháp xử lý chất thải nguy hại (CTNH) mà chủ nguồn thải đã thực hiện từ ngày 01/01 đến 31/12 hàng năm và xem xét, đánh giá việc chấp hành quy định pháp luật của chủ nguồn thải. Có 5 nội dung mà doanh nghiệp nên biết về báo cáo quản lý chất thải nguy hại. Cụ thể:

1.Những đối tượng nào phải lập BCQLCTNH?

Tất cả các Doanh nghiệp trong quá trình hoạt động có phát sinh CTNH.

2.Vì sao Doanh nghiệp phải lập BCQLCTNH?

Đó là trách nhiệm của chủ nguồn thải CTNH được quy định tại Khoản 6 Điều 7 Nghị định 38/2015/NĐ-CP và Khoản 6 Điều 7 Thông tư 36/2015/TT-BTNMT.
Nếu Doanh nghiệp không lập BCQLCTNH định kỳ sẽ bị xử phạt hành chính từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 21 Nghị định 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

3.Thời gian nộp BCQLCTNH tới cơ quan quản lý?

Từ ngày 01/01 – 31/01 của năm tiếp theo.

4.Cơ quan nào thụ lý?

Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có cơ sở phát sinh CTNH.

5.Lập và nộp báo cáo như thế nào?

Lập BCQLCTNH định kỳ hàng năm (kỳ báo cáo tính từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/12) theo mẫu quy định tại Phụ lục 4 (A) Thông tư 36/2015/TT-BTNMT và nộp Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 31/01 của năm tiếp theo.

Trường hợp cơ sở phát sinh CTNH có thời gian hoạt động không quá 01 (một) năm, chủ nguồn thải CTNH chỉ báo cáo một lần trong thời hạn 01 (một) tháng kể từ ngày chấm dứt hoạt động.

Thời gian qua công tác quản lý chất thải nguy hại gặp một số khó khăn do các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường chưa được tuyên truyền phổ biến đến các cá nhân, doanh nghiệp. Để nâng cao trách nhiệm của các chủ nguồn thải CTNH kiểm tra quản lý CTNH đối với các chủ nguồn thải, thì ngành công an và ngành tài nguyên và môi trường đã thực hiện nhiều đợt thanh, kiểm tra chuyên đề về việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các đơn vị sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn địa phương mình quản lý.

Cùng với lực lượng chức năng, mỗi cá nhân, doanh nghiệp đều cần nâng cao ý thức chấp hành tốt các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Công ty CP Giải Pháp Môi trường ARES

SIGN UP FOR THE NEWSLETTER

Sign up to receive promotions and news programs

HOTLINE

0906 939 108

Nhắn tin zalo