Ông Cao Sơn Đại Hải - Trợ lý Phó Giám đốc

Sau 04 năm rèn luyện và được nuôi dưỡng dưới mái trường Đại học – chuyên ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường, tôi nhận ra nguồn sống thiết thực cho sự phát triển phồn thịnh của con người không ở đâu xa, mà chính từ nơi chúng ta gặp nhau, nơi đem lại lợi ích cho mọi người, nơi mà mọi điều trong tất cả chúng ta đều phải chia sẻ, nơi đó là MÔI TRƯỜNG.

Xuất phát điểm gắn liền với ngành Môi trường, bằng kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm tư vấn các giải pháp bảo vệ môi trường song hành cùng sự ham học hỏi và lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ gắn liền với sứ mệnh bảo vệ cộng đồng và làm cho thế giới ngày tốt đẹp hơn, đã không ngừng thôi thúc tôi - một sinh viên mới ra trường mong muốn trở thành thành viên của các câu lạc bộ, các tổ chức hoạt động vì lợi ích cộng đồng và duyên cơ ấy đã đưa tôi đến và gắn bó với ARES.

Tôi luôn ghi nhớ câu nói của John Muir “Trong mỗi bước đi cùng với thiên nhiên, chúng ta nhận được nhiều hơn những gì ta tìm kiếm”; vì thế, tôi nghĩ rằng khi chúng ta biết ơn, biết tôn trọng và có trách nhiệm trong sự tỉnh thức để bảo vệ môi sinh thì mẹ thiên nhiên sẽ luôn che chở và bảo bọc chúng ta với tấm lòng nhân ái nhất!

ĐẠO ĐỨC - YÊU THƯƠNG – TRÁCH NHIỆM – PHỤNG SỰ - CHINH PHỤC là hệ giá trị mạnh mẽ gắn liền với sự thành công trong cuộc sống của tôi!    

Cao Sơn Đại Hải.

Category

SIGN UP FOR THE NEWSLETTER

Sign up to receive promotions and news programs

HOTLINE

0906 939 108