Ông Cao Sơn Đại Hải - Trợ lý Phó Giám đốc

Xuất phát điểm là Cử nhân lý Tài nguyên và Môi trường, và phát triển chuyên môn Thạc sỹ Quản lý Tài nguyên và Môi trường, với kiến thức chuyên môn cùng lòng nhiệt huyết luôn muốn đóng góp vào sứ mệnh bảo vệ môi trường cho cộng đồng, và ở Công ty ARES tôi được thực hiện sứ mệnh đó một cách trọn vẹn.

Sau nhiều năm làm việc, tôi nhận ra rằng sự thịnh vượng phải đến từ nền tảng của sự bền vững. Sự bền vững của môi trường thì phải có sự chung tay hành động giữ gìn và lan tỏa để môi trường được trong xanh, và bình yên, từ đó con người sẽ phát triển cuộc sống tốt đẹp hơn và hạnh phúc hơn.

Tôi tâm đắc với câu nói của John Muir rằng: “Trong mỗi bước đi cùng với thiên nhiên, chúng ta nhận được nhiều hơn những gì ta tìm kiếm”, rằng khi chúng ta biết ơn, tôn trọng và có trách nhiệm trong sự tỉnh thức để bảo vệ môi sinh thì mẹ thiên nhiên sẽ luôn che chở và bảo bọc chúng ta với tấm lòng nhân ái nhất.Đạo Đức - Yêu Thương – Trách Nhiệm – Phụng Sự - Chinh Phục là hệ giá trị bền vững dẫn dắt tôi đến những thành công trong sự nghiệp bảo vệ môi trường.  

Cao Sơn Đại Hải - Trợ lý Phó Giám đốc

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN

Đăng ký nhận các tin tức và chương trình Khuyến mãi

>
Nhắn tin zalo