Ông Trương Thanh Sửa - Trợ lý Giám đốc


Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo khó của tỉnh Trà Vinh, là tỉnh nghèo của cả nước, đời sống của những người nông dân cơ cực. Tôi đã cảm nhận được sự khổ cực của Ba, Mẹ, những người thân trong gia đình và những người nông dân đang sống ở đó. Càng thấu hiểu, tôi càng phấn đấu học tập để góp phần giảm bớt khó khăn cho những người tôi yêu thương. Tôi đã chăm chỉ học tập, ra trường với tấm bằng cử nhân kinh tế và tôi đến với Môi Trường Xanh (giờ là ARES) như là một cái duyên được định trước, chừng ấy đến nay đã gần 20 năm. Những năm tháng làm công việc gắn liền với xử lý nước thải, bảo vệ môi sinh, đồng hành phát triển bền vững với các doanh nghiệp, tôi càng nhận ra ý nghĩa của công việc mà tôi đã đang làm.

Tôi gia nhập vào “ngôi nhà chung” ARES từ những ngày đầu thành lập, cùng công ty trải qua bao giai đoạn thăng trầm cũng như hưng thịnh. Thấu hiểu được sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị của Công ty hướng đến, giúp tôi càng vững tin làm việc, cùng Công ty tiến bước đến hôm nay cũng như sau này.

Trương Thanh Sửa - Trợ lý Giám đốc

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN

Đăng ký nhận các tin tức và chương trình Khuyến mãi

>
Nhắn tin zalo