Ông Trương Thanh Sửa - Trợ lý Ban Giám đốc

Tôi sinh ra và lớn lên tại một vùng quê nghèo khó của tỉnh Trà Vinh, là tỉnh nghèo của cả nước, đời sống của những người nông dân cơ cực. Tôi đã thấy được sự khổ cực của Ba, Mẹ, những người thân trong gia đình và những người nông dân đang sống ở đó.


Càng thấu hiểu nỗi cơ cực đó, tôi càng phấn đấu học tập để giảm bớt khó khăn cho những người tôi yêu thương. Tôi đã chăm chỉ và học tập không ngừng ở giảng đường đại học, ra trường với tấm bằng cử nhân kinh tế và tôi đến với Môi Trường Xanh (Môi Trường Xanh trước đây, giờ là ARES) như là một cái duyên được định trước, chừng ấy đến nay đã hơn 15 năm. Những năm tháng làm công việc gắn liền với xử lý nước thải, bảo vệ môi sinh, đồng hành phát triển bền vững với các doanh nghiệp, tôi càng nhận ra ý nghĩa của công việc này.

Tôi gia nhập vào “ngôi nhà chung” ARES từ những ngày đầu thành lập, cùng công ty trải qua bao giai đoạn thăng trầm cũng như hưng thịnh như ngày hôm nay. Thấu hiểu được sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị của công ty hướng đến, giúp tôi vững tin cùng công ty tiến bước đến hôm nay cũng như sau này.

Trương Thanh Sửa

Category

SIGN UP FOR THE NEWSLETTER

Sign up to receive promotions and news programs

HOTLINE

0906 939 108