Tư vấn và lập các thủ tục môi trường

     ARESEN với 15 năm tư vấn các giải pháp xử lý môi trường, chúng tôi có dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp trong công việc lập các thủ tục pháp lý môi trường. Hỗ trợ Quý Doanh nghiệp các thủ tục môi trường trong việc thực hiện xây dựng các nhà máy mới, khách sạn, lò đốt rác, cầu đường, bờ kè,… và hợp đồng dài hạn với Quý Công ty trong việc thực hiện báo cáo giám sát định kỳ cho nhà máy, đăng ký sổ chủ nguồn thải, đề án xả thải,…

     Để cùng đồng hành và giúp doanh nghiệp hoàn thành hệ thống pháp lý về các thủ tục môi trường, Aresen thống kê lại các thủ tục môi trường cần thực hiện trước khi đi vào hoạt động và sau khi đi vào hoạt động như sau:

1. Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ chưa đi vào hoạt động

✎ Căn cứ Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 Ngày 23/06/2014.

✎ Căn cứ Nghị định 18/2015/NĐ-CP Ngày 14/02/2015.

✎ Căn cứ Thông tư 27/2015/TT-BTNMT Ngày 29 tháng 05 năm 2015.

Trước khi đi vào xây dựng dự án, các doanh nghiệp tùy từng quy mô, ngành nghề sẽ tiến hành lập các hồ sơ môi trường ban đầu như sau:

✎ Báo cáo đánh giá tác động môi trường

✎ Kế hoạch bảo vệ môi trường

2. Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã đi vào hoạt động

     Đánh giá tác động môi trường/ Cam kết bảo vệ môi trường/Kế hoạch bảo vệ môi trường/ Đăng ký đạt tiêu chuẩn  môi trường/ Đề án bảo vệ môi trường. Đối với Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khi đã đi vào hoạt động đã thực hiện các hồ sơ môi trường ban đầu tuỳ thuộc vào điều kiện thực tế mà cần thiết hoặc không cần thiết thực hiện tiếp tục các hồ sơ sau:

✎ Báo cáo kết quả thực hiện công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành (Báo cáo hoàn thành).

✎ Sổ chủ nguồn thải.

✎ Lập báo cáo giám sát môi trường.

✎ Xin giấy phép khai thác nước ngầm.

✎ Xin giấy phép khai thác nước mặt.

Danh mục

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN

Đăng ký nhận các tin tức và chương trình Khuyến mãi

>