Tư vấn và lập các thủ tục môi trường


Môi Trường ARES cung cấp đến Quý khách hàng một số loại THỦ TỤC MÔI TRƯỜNG:

     Báo cáo Đánh giá Tác động Môi trường (ĐTM) hoặc Kế hoạch Bảo vệ Môi Trường (KBM).

     Báo cáo giám sát môi trường định kỳ.

     Báo cáo hoàn thành ĐTM.

     Hồ sơ xin Giấy phép xả thải vào nguồn nước.

     Hồ sơ xin Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt.

     Hồ sơ xin Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất.

     Đăng ký Sổ chủ nguồn Chất thải nguy hại/Báo cáo Quản lý Chất thải nguy hại.

     Xin chuyển đổi bùn thải nguy hại thành chất thải công nghiệp thông thường.


Đến với Môi Trường ARES, Quý khách hàng sẽ yên tâm bởi chúng tôi có đội ngũ chuyên gia tư vấn có chuyên môn, và kinh nghiệm thực tiễn nhằm đáp ứng yêu cầu:

     Thủ tục nhanh chóng, đầy đủ và chất lượng.

     Chi phí lập thủ tục môi trường với giá cạnh tranh.

     Giấy phép/Quyết định phê duyệt phù hợp với thực tiễn.

     Hỗ trợ tư vấn các thủ tục môi trường khác có liên quan.

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN

Đăng ký nhận các tin tức và chương trình Khuyến mãi

>
Nhắn tin zalo