Projects

Hệ thống xử lý nước thải Bệnh viên Đa Khoa Thạnh Trị

Field : Thiết kế, thi công công trình xử lý nước thải

Location : Huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng

Hệ thống xử lý nước thải Bệnh viên Đa Khoa huyện Thạnh Trị

Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐT& XD huyện Thạnh Trị

Địa điểm: Huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng

Công suất: 65 m3/ngày.đêm

Loại nước thải: Nước thải y tế

Qui trình: Hố thu -> Điều hòa -> Ngăn kỵ khí -> Ngăn hiếu khí -> Lắng -> Ngăn oxi hóa cao tải -> Lọc áp lực -> Chứa bùn -> Khử trùng

Tiêu chuẩn sau xử lý: QCVN 28-2010/BTNMT, cột B

Năm hoàn thành: 2013

------------------------------------------

THUYẾT MINH SƠ BỘ

Hố thu: Nước thải nhiểm bẩn từ hoạt động bệnh viện được theo mương thu nước có đặt thiết bị lược rác ,nhằm giữ các vật thể rắn có trong nước thải, tránh các sự cố về máy bơm (nghẹt bơm, gãy cánh bơm, …) sau đó tự chảy vào hố thu. Các vật thể rắn bị giữ lại tại song chắn rác được lấy định kỳ để tái sử dụng hoặc đổ bỏ.

Bể điều hòa: Bể điều hòa nhằm điều hòa lưu lượng tạo điều kiện cho tải lượng ô nhiễm giảm bớt. Nồng độ COD, BOD giảm đảm bảo cho quá trình xử lý vi sinh trong các công đoạn tiếp theo. Cuối bể điều hòa nước thải được cấp vào hợp khối inox (kỵ khí – hiếu khí – lắng – oxy hóa cao tải)

Ngăn kỵ khí: Quá trình phân hủy kỵ khí các chất hữu cơ là quá trình sinh hóa phức tạp tạo ra hàng trăm sản phẩm trung gian và phản ứng trung gian.

Ngăn hiếu khí: Hiệu quả xử lý chất ô nhiễm cao (98%) và ổn định, hiệu quả xử lý không thay đổi khi tải trọng chất ô nhiễm (COD) tăng 20% và lưu lượng thay đổi 10 – 15%;Khả năng khử Nitơ và Photpho lên đến 95% khi vận hành đúng hướng dẫn kỹ thuật; Tại ngăn hiếu khí được bố trí các màng lọc MBR lọc sạch nước sau xử lý bằng bơm áp lực. Nước trong cấp qua ngăn lắng

Ngăn lắng: Sau quá trình xử lý vi sinh thì lượng chất rắn được tách tại đây, nước thải sau khi qua bể lắng sẽ đảm bảo QCVN 28:2010, cột B.

Ngăn Oxi hóa cao tải: Nước thải bệnh viện với nồng độ chất hữu cơ cao, để phân giải triệt để bể Oxi hóa cao tải này với khả năng phân hóa cao của máy Ozone sẽ phân hủy triệt để các chất hữu cơ khó phân hủy có trong nước thải bệnh viện

Lọc áp lực: Nước thải sau quá trình phân hủy cao tải thì bể lọc áp lực sẽ loại bỏ các chất rắn, tách pha rắn và pha lỏng. Nước sau khi qua bể lọc áp lực sẽ đảm bảo tiêu chuẩn nước thải đầu ra theo QCVN 28:2010, cột B

Bể khử trùng: Tiếp xúc với Chlorine nhằm tiêu diệt hoàn toàn Coliforms và các vi trùng gây bệnh khác, nước sau xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường thải vào nguồn tiếp nhận.

Bể chứa bùn: Lượng bùn dư trong bể hiếu khí, kỵ khí, bể lắng sẽ được đưa vào bể chứa bùn, lượng nước dư trong bùn sẽ được tách tuần hoàn vào bể điều hòa.

SIGN UP FOR THE NEWSLETTER

Sign up to receive promotions and news programs

HOTLINE

0906 939 108

Nhắn tin zalo