Projects

Hệ thống xử lý nước thải Bệnh viên ĐK KV Châu Đốc

Field : Thiết kế, thi công công trình xử lý nước thải

Location : Thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang

Hệ thống xử lý nước thải Bệnh viên Đa Khoa Khu vực Châu Đốc

Chủ đầu tư: Sở Y tế An Giang

Địa điểm: Thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang
Công suất: Quy mô bệnh viện 500 giường

Loại nước thải: Nước thải y tế
Qui trình: Song chắn rác -> Gom -> Điều hòa -> Aerobic -> Lắng -> Chứa 1 -> Lọc thô -> Khử trùng -> Chứa 2 -> Nguồn tiếp nhận

Tiêu chuẩn sau xử lý: QCVN 28-2010/BTNMT

Năm hoàn thành: 2012

------------------------------------------

THUYẾT MINH SƠ BỘ:

Song chắn rác: Tại đây các loại rác như nilon, nhựa và các vật chất khác có kích thước lớn trong nước thải sẽ được giữ lại và thu gom đưa đến bãi chôn lấp rác hợp vệ sinh.

Bể gom: Sau khi qua song chắn rác nước thải được tập trung lại ở bể gom và bơm lên bể điều hòa.

Bể điều hòa: Ổn định lưu lượng, nồng độ chất ô nhiễm, pH. Làm thoáng sơ bộ tránh phân hủy kỵ khí gây mùi hôi.

Bể sinh học hiếu khí Aerotank: Trong bể xử lý sinh học hiếu khí sử dụng bùn hoạt tính lơ lửng với các chủng vi sinh đặc hiệu cho quá trình phân hủy hiếu khí kết hợp giá thể. Không khí được đưa vào tăng cường bằng máy thổi khí có công suất lớn qua các hệ thống đĩa khuếch tán khí ở đáy bể, lượng oxy hòa tan trong nước thải tại bể Aerotank luôn được duy trì trong khoảng 2 – 3 mg/l nhằm đảm bảo cung cấp đủ lượng oxy cho sinh vật sống và tiêu thụ chất hữu cơ trong nước thải.

Bể lắng: Một lượng bùn lắng lớn ở bể lắng được lấy ra từ đáy bể bằng bơm hút bùn: 1 phần bơm hồi lưu về bể Aerotank, phần còn lại được đưa vào bể nén bùn. Hiệu quả tách lắng cặn lơ lửng đạt 70 – 80%. Nước trong theo máng thu chảy sang bể chứa chuẩn bị cho quá trình lọc áp lực.

Bể chứa 1: Nước sau lắng được đưa vào bể chứa. Mục đích nhằm chuẩn bị nước cho quá trình lọc áp lực, đảm bảo độ trong của nước sau xử lý.

Thiết bị lọc thô: Sau giai đoạn lắng một lượng nhỏ cặn lơ lửng vẫn còn lại trong nước thải, phần này sẽ được giữ lại nhờ thiết bị lọc nhanh qua cát trong điều kiện kín. Sau lọc, nước được dẫn sang bể khử trùng thực hiện công đoạn diệt khuẩn.

Bể khử trùng: Tiếp xúc với Chlorine nhằm tiêu diệt hoàn toàn Coliforms và các vi trùng gây bệnh khác, nước sau xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường thải vào nguồn tiếp nhận.

Bể chứa 2: Tiếp nhận lượng nước từ thiết bị khử trùng và lưu trữ nước đảm bảo thời gian đủ để ozone tiêu diệt vi sinh vật và mầm bệnh.

Bể chứa bùn: Lượng bùn sinh ra ở bể lắng được đưa về bể chứa bùn. Tại đây bùn được nén chặt nhằm làm giảm thể tích và tách nước. Định kỳ, bùn được xe hút hầm cầu chuyên chở đến nơi thải bỏ theo quy định hoặc đến bãi chôn lấp hợp vệ sinh.

SIGN UP FOR THE NEWSLETTER

Sign up to receive promotions and news programs

HOTLINE

0906 939 108

Nhắn tin zalo