Dự án

Hệ thống xử lý nước thải khu resort Hồng Hà

Lĩnh vực : Thiết kế, thi công công trình xử lý nước thải

Vị trí : Huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa

Hệ thống xử lý nước thải khu du lịch nghĩ dưỡng Hồng Hà – Cam Ranh

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Hồng Hà Cam Ranh

Địa điểm: Huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa

Công suất: 700 m3/ngày.đêm

Loại nước thải: Nước thải sinh hoạt

Qui trình: [(Nước thải nhà hàng -> Tách mỡ) + (Nước thải sinh hoạt -> Hầm tự hoại)] -> Điều hòa -> Anoxic -> MBBR -> Aerobic -> Lắng -> Khử trùng -> Chứa -> Nguồn tiếp nhận

Tiêu chuẩn sau xử lý: QCVN 14:2008/BTNMT, cột A

Năm hoàn thành: Đang thi công

-------------------------

THUYẾT MINH SƠ BỘ

Bể điều hòa: Ổn định lưu lượng, nồng độ chất ô nhiễm, pH. Làm thoáng sơ bộ tránh phân hủy kỵ khí gây mùi hôi.

Bể Anoxic + MBBR + Aerobic: 

- Sử dụng luân phiên thay đổi giữa quá trình thiếu khí và hiếu khí (quá trình tuần hoàn bùn) trong hệ thống, điều này cho phép xử lý tốt nhất Ni-tơ và Phốt-pho trong nước thải.

- Hiệu quả xử lý chất ô nhiễm cao (98%) và ổn định, hiệu quả xử lý không thay đổi khi tải trọng chất ô nhiễm (COD) tăng 20% và lưu lượng thay đổi 10 – 15%; Khả năng khử Ni-tơ và Phốt-pho lên đến 95% khi vận hành đúng hướng dẫn kỹ thuật; Nước sau xử lý cấp qua bể lắng.

- Quá trình xử lý sinh học kết hợp với giá thể MBBR bước tiến lớn của kỹ thuật nước thải. Sự trao đổi chất, nitrat hóa diễn ra nhanh nhờ vào mật độ vi sinh lớn tập trung trong giá thể di động.

Bể lắng: Tách lắng bùn hoạt tính, thu nước trong sau xử lý sinh học. Lượng bùn sinh ra một phần hoàn lưu về Aerobic, bùn dư đưa về bể nén bùn.

Bể khử trùng: Tiếp xúc với Chlorine nhằm tiêu diệt hoàn toàn Coliforms và các vi trùng gây bệnh khác, nước sau xử lý đạt tiêu chuẩn thải vào nguồn tiếp nhận.

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN

Đăng ký nhận các tin tức và chương trình Khuyến mãi

>
Nhắn tin zalo