Projects

Hệ thống xử lý nước thải thủy sản Việt Trường

Field : Thiết kế, thi công công trình xử lý nước thải

Location : Đồ Sơn, tỉnh Hải Phòng

Hệ thống xử lý nước thải nhà máy thủy sản Việt Trường

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Việt Trường

Địa điểm: Đồ Sơn, tỉnh Hải Phòng

Công suất: 500 m3/ngày.đêm

Loại nước thải: Nước thải thủy sản

Qui trình: Nước thải -> Ly tâm -> Gom -> Điều hòa -> DAF -> UASB -> Anoxic -> Aerobic -> Lắng -> Khử trùng -> Nguồn tiếp nhận

Tiêu chuẩn sau xử lý: QCVN 14:2008/BTNMT, cột B

Năm hoàn thành: 2016

-------------------------

THUYẾT MINH SƠ BỘ

Bể gom: Thu gom hết nước thải trên mương dẫn cấp vào hệ thống xử lý.

Bể điều hòa: Ổn định lưu lượng, nồng độ chất ô nhiễm, pH. Làm thoáng sơ bộ tránh phân hủy kỵ khí gây mùi hôi.
Bể tuyển nổi áp lực:
Tách mỡ lẫn trong nước thải ở 2 dạng “huyền phù và cặn lơ lửng” bằng phương pháp khí nén DAF nhằm làm nổi các hạt lơ lửng tạo ván bã mỡ bề mặt. Thu hồi bã mỡ bề mặt bằng máy gạt mỡ làm giảm nồng độ ô nhiễm đủ điều kiện cho giai đoạn xử lý sinh học.

Bể UASB:  Sử dụng các dòng vi sinh vật phân hủy yếm  khí và các giá thể nhằm tạo khả năng dính bám cho vi sinh vật hoạt động tốt hơn, đảm bảo các thông số đầu vào cho cụm bể xử lý sinh học hiếu khí phía sau làm việc hiệu quả và chất lượng nước đầu ra đạt yêu cầu.

Bể Anoxic + Aerobic: Sử dụng luân phiên thay đổi giữa quá trình thiếu khí và hiếu khí (quá trình tuần hoàn bùn) trong hệ thống, điều này cho phép xử lý tốt nhất Ni-tơ và Phốt-pho trong nước thải.

Hiệu quả xử lý chất ô nhiễm cao (98%) và ổn định, hiệu quả xử lý không thay đổi khi tải trọng chất ô nhiễm (COD) tăng 20% và lưu lượng thay đổi 10 – 15%; Khả năng khử Ni-tơ và Phốt-pho lên đến 95% khi vận hành đúng hướng dẫn kỹ thuật; Nước sau xử lý cấp qua bể lắng.

Bể lắng: Tách lắng bùn hoạt tính, thu nước trong sau xử lý sinh học. Lượng bùn sinh ra một phần hoàn lưu về Aerotank, bùn dư đưa về bể nén bùn.

Bể khử trùng: Tiếp xúc với Chlorine nhằm tiêu diệt hoàn toàn Coliforms và các vi trùng gây bệnh khác, nước sau xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường thải vào nguồn tiếp nhận.

SIGN UP FOR THE NEWSLETTER

Sign up to receive promotions and news programs

HOTLINE

0906 939 108

Nhắn tin zalo