Dự án

Hệ thống xử lý nước thải quay tăng trọng Quang Khấp

Lĩnh vực : Thiết kế, thi công công trình xử lý nước thải

Vị trí : Xã Khánh An, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang

Hệ thống xử lý nước thải quay tăng trọng Quang Khấp

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Quang Khấp

Địa điểm: Xã Khánh An, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang

Công suất: 30 m/ngày.đêm

Loại nước thải: Nước thải thủy sản

Qui trình: Nước thải -> Bể gom -> Bể Điều hòa -> Bể UASB -> Bể Anoxic -> Bể Aerobic + MBBR -> Bể Lắng -> Bể chứa -> Khử trùng -> Nguồn tiếp nhận

Tiêu chuẩn sau xử lý: QCVN 11 – MT:2015/BTNMT, cột A

Năm hoàn thành: Đang thi công

-------------------------

THUYẾT MINH SƠ BỘ

Bể Gom: Thu gom hết nước thải trên mương dẫn cấp vào hệ thống xử lý.

Bể điều hòa: Ổn định lưu lượng, nồng độ chất ô nhiễm, pH. Làm thoáng sơ bộ tránh phân hủy kỵ khí gây mùi hôi.

Bể UASB: Sử dụng các dòng vi sinh vật phân hủy yếm  khí và các giá thể nhằm tạo khả năng dính bám cho vi sinh vật hoạt động tốt hơn, đảm bảo các thông số đầu vào cho cụm bể xử lý sinh học hiếu khí phía sau làm việc hiệu quả và chất lượng nước đầu ra đạt yêu cầu.

Bể Anoxic + MBBR + Aerobic: 

- Sử dụng luân phiên thay đổi giữa quá trình thiếu khí và hiếu khí (quá trình tuần hoàn bùn) trong hệ thống, điều này cho phép xử lý tốt nhất Ni-tơ và Phốt-pho trong nước thải.

- Hiệu quả xử lý chất ô nhiễm cao (98%) và ổn định, hiệu quả xử lý không thay đổi khi tải trọng chất ô nhiễm (COD) tăng 20% và lưu lượng thay đổi 10 – 15%; Khả năng khử Ni-tơ và Phốt-pho lên đến 95% khi vận hành đúng hướng dẫn kỹ thuật; Nước sau xử lý cấp qua bể lắng.

- Quá trình xử lý sinh học kết hợp với giá thể MBBR bước tiến lớn của kỹ thuật nước thải. Sự trao đổi chất, nitrat hóa diễn ra nhanh nhờ vào mật độ vi sinh lớn tập trung trong giá thể di động.

Bể lắng: Tách lắng bùn hoạt tính, thu nước trong sau xử lý sinh học. Lượng bùn sinh ra một phần hoàn lưu về Aerobic, bùn dư đưa về bể nén bùn.

Bể chứa: Thu nước từ bể lắng phân phối đến bể khử trùng.

Bể khử trùng: Tiếp xúc với Chlorine nhằm tiêu diệt hoàn toàn Coliforms và các vi trùng gây bệnh khác, nước sau xử lý đạt tiêu chuẩn thải vào nguồn tiếp nhận.

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN

Đăng ký nhận các tin tức và chương trình Khuyến mãi

>
Nhắn tin zalo