Dự án

Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt Minh Khang

Lĩnh vực : Thiết kế, thi công công trình xử lý nước thải

Vị trí : Huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt Công ty Minh Khang

Chủ đầu tư: Cty CP May XNK Minh Khang 

Địa điểm: Huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

Công suất: 20 m3/ngày.đêm

Loại nước thải: Nước thải sinh hoạt

Qui trình: Nước thải -> Gom -> Điều hòa -> Aerobic + MBBR -> Lắng -> Khử trùng -> Nguồn tiếp nhận

Tiêu chuẩn sau xử lý: QCVN 14:2008/BTNMT, cột B

Năm hoàn thành: Đang thi công

-------------------------

THUYẾT MINH SƠ BỘ

Bể gom: Thu gom hết nước thải trên mương dẫn cấp vào hệ thống xử lý.

Bể điều hòa: Ổn định lưu lượng, nồng độ chất ô nhiễm, pH. Làm thoáng sơ bộ tránh phân hủy kỵ khí gây mùi hôi.

Bể Aerobic + MBBR:

- Lượng khí cung cấp vào bể với mục đích: (1) cung cấp oxy cho vi sinh vật hiếu khí chuyển hóa chất hữu cơ hòa tan thành nước và carbonic, nitơ hữu cơ và ammonia thành nitrat NO3-, (2) xáo trộn đều nước thải và bùn hoạt tính tạo điều kiện để vi sinh vật tiếp xúc tốt với các cơ chất cần xử lý, (3) giải phóng các khí ức chế quá trình sống của vi sinh vật, Các khí này sinh ra trong quá trình vi sinh vật phân giải các chất ô nhiễm, (4) tác động tích cực đến quá trình sinh sản của vi sinh vật.

- Quá trình xử lý sinh học kết hợp với giá thể MBBR bước tiến lớn của kỹ thuật nước thải. Sự trao đổi chất, nitrat hóa diễn ra nhanh nhờ vào mật độ vi sinh lớn tập trung trong giá thể di động.

Bể lắng: Tách lắng bùn hoạt tính, thu nước trong sau xử lý sinh học. Lượng bùn sinh ra một phần hoàn lưu về Aerobic, bùn dư đưa về bể nén bùn.

Bể khử trùng: Tiếp xúc với Chlorine nhằm tiêu diệt hoàn toàn Coliforms và các vi trùng gây bệnh khác, nước sau xử lý đạt tiêu chuẩn thải vào nguồn tiếp nhận.

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN

Đăng ký nhận các tin tức và chương trình Khuyến mãi

>
Nhắn tin zalo