Projects

Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt may mặc Phú Dụ

Field : Thiết kế, thi công công trình xử lý nước thải

Location : Huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt nhà máy may mặc Phú Dụ

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần May Phú Dụ

Địa điểm: Huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

Công suất: 20 m3/ngày.đêm

Loại nước thải: Nước thải sinh hoạt

Qui trình: [(Nước thải nhà ăn -> Tách mỡ) + (Nước thải sinh hoạt -> Hầm tự hoại)] -> Gom -> Điều hòa -> Aerobic -> Màng MBR -> Khử trùng -> Ao sinh học -> Nguồn tiếp nhận

Tiêu chuẩn sau xử lý: QCVN 14:2008/BTNMT, cột A

Năm hoàn thành: 2018

------------------------------------------

THUYẾT MINH SƠ BỘ

Bể gom: Thu gom hết nước thải trên mương dẫn cấp vào hệ thống xử lý.

Bể điều hòa: Ổn định lưu lượng, nồng độ chất ô nhiễm, pH. Làm thoáng sơ bộ tránh phân hủy kỵ khí gây mùi hôi.

Bể Aerobic: Lượng khí cung cấp vào thiết bị với mục đích: (1) cung cấp oxy cho vi sinh vật hiếu khí chuyển hóa chất hữu cơ hòa tan thành nước và carbonic, nitơ hữu cơ và ammonia thành nitrat NO3-, (2) xáo trộn đều nước thải và bùn hoạt tính tạo điều kiện để vi sinh vật tiếp xúc tốt với các cơ chất cần xử lý, (3) giải phóng các khí ức chế quá trình sống của vi sinh vật, Các khí này sinh ra trong quá trình vi sinh vật phân giải các chất ô nhiễm, (4) tác động tích cực đến quá trình sinh sản của vi sinh vật.

Màng MBR: Không khí được tăng cường đưa vào bằng máy cấp khí qua các hệ thống đường ống ở đáy module, đảm bảo cung ứng đủ lượng oxy cho hoạt động sống của vi sinh vật để phân hủy các hợp chất hữu cơ trong nước thải.

Bể khử trùng: Tiếp xúc với Chlorine nhằm tiêu diệt hoàn toàn Coliforms và các vi trùng gây bệnh khác, nước sau xử lý đạt tiêu chuẩn thải vào nguồn tiếp nhận.

Ao sinh học: Ổn định dòng nước và làm giảm thêm các vi sinh vật gây bệnh. Nước trong ao được bơm cấp tái sử dụng cho tưới cây và tưới đường.

SIGN UP FOR THE NEWSLETTER

Sign up to receive promotions and news programs

HOTLINE

0906 939 108

Nhắn tin zalo