Dự án

Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung Núi Sam

Lĩnh vực : Thiết kế, thi công công trình xử lý nước thải

Vị trí : Tp. Châu Đốc, tỉnh An Giang

Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung Núi Sam

Chủ đầu tư: Ban quản trị lăng miếu Núi Sam

Địa điểm: Tp. Châu Đốc, tỉnh An Giang

Công suất: 2.000 m3/ngày.đêm

Loại nước thải: Nước thải sinh hoạt

Qui trình: Nước thải -> Gom -> Hồ lắng + Tùy nghi -> Mương oxy hóa -> Lắng -> Hồ hoàn thiện -> Nguồn tiếp nhận

Tiêu chuẩn sau xử lý: QCVN 14:2008/BTNMT, cột B

Năm hoàn thành: Đang thi công

-------------------------

THUYẾT MINH SƠ BỘ:

Bể gom: Thu gom hết nước thải trên mương dẫn cấp vào hệ thống xử lý.

Hồ lắng + tùy nghi:

- Loại bỏ BOD.

- Chuyển đổi vật chất từ dạng vật liệu hòa tan thành dạng vật chất lắng đọng như bùn đáy.

- Hòa tan một số dạng vật chất hữu cơ khác.

- Thúc đẩy quá trình phân hủy sinh học của các vật chất hữu cơ.

- Chứa vật chất không hòa tan và không phân hủy như bùn đáy.

- Cho phép xử lý một phần dòng chảy qua.

Mương oxy hóa: Nước thải được dẫn vào mương qua vùng làm việc của đĩa phân phối khí ở đáy mương và chúng được xáo trộn đều với bùn hoạt tính. Một phần bùn lắng xuống ở cuối mương, máy bơm sẽ bơm tuần hoàn trở lại đầu mương.

Bể lắng: Tách lắng bùn hoạt tính, thu nước trong sau xử lý sinh học. Lượng bùn sinh ra một phần hoàn lưu về Aerobic, bùn dư đưa về bể nén bùn.

Hồ hoàn thiện: Hồ ổn định được thiết kế để cân bằng các biến động trong khâu xử lý và đồng thời cho phép mầm bệnh chết đi thỏa đáng.

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN

Đăng ký nhận các tin tức và chương trình Khuyến mãi

>
Nhắn tin zalo