Projects

Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt Nhựa Thái Bình Dương

Field : Thiết kế, thi công công trình xử lý nước thải

Location : Huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên

Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt Nhựa Thái Bình Dương

Chủ đầu tư: Công ty CP Nhựa Thái Bình Dương

Địa điểm: Huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên

Công suất: 30 m3/ngày.đêm

Loại nước thải: Nước thải sinh hoạt

Qui trình: [(Nước thải nhà ăn -> Tách mỡ) + (Nước thải sinh hoạt ->  Hầm tự hoại)] -> Gom -> Điều hòa -> Anoxic -> Aerobic + MBBR -> Lắng -> Chứa -> Lọc áp -> Khử trùng -> Nguồn tiếp nhận

Tiêu chuẩn sau xử lý: QCVN 14:2008/BTNMT, cột A

Năm hoàn thành: Đang thi công

-------------------------

THUYẾT MINH SƠ BỘ:

Bể gom: Thu gom hết nước thải trên mương dẫn cấp vào hệ thống xử lý.

Bể điều hòa: Ổn định lưu lượng, nồng độ chất ô nhiễm, pH. Làm thoáng sơ bộ tránh phân hủy kỵ khí gây mùi hôi.

Bể Anoxic + MBBR + Aerobic: 

- Sử dụng luân phiên thay đổi giữa quá trình thiếu khí và hiếu khí (quá trình tuần hoàn bùn) trong hệ thống, điều này cho phép xử lý tốt nhất Ni-tơ và Phốt-pho trong nước thải.

- Hiệu quả xử lý chất ô nhiễm cao (98%) và ổn định, hiệu quả xử lý không thay đổi khi tải trọng chất ô nhiễm (COD) tăng 20% và lưu lượng thay đổi 10 – 15%; Khả năng khử Ni-tơ và Phốt-pho lên đến 95% khi vận hành đúng hướng dẫn kỹ thuật; Nước sau xử lý cấp qua bể lắng.

- Quá trình xử lý sinh học kết hợp với giá thể MBBR bước tiến lớn của kỹ thuật nước thải. Sự trao đổi chất, nitrat hóa diễn ra nhanh nhờ vào mật độ vi sinh lớn tập trung trong giá thể di động.

Bể lắng: Tách lắng bùn hoạt tính, thu nước trong sau xử lý sinh học. Lượng bùn sinh ra một phần hoàn lưu về Aerobic, bùn dư đưa về bể nén bùn.

Lọc áp lực: Đảm bảo độ trong của nước sau xử lý.

Bể khử trùng: Tiếp xúc với Chlorine nhằm tiêu diệt hoàn toàn Coliforms và các vi trùng gây bệnh khác, nước sau xử lý đạt tiêu chuẩn thải vào nguồn tiếp nhận.

SIGN UP FOR THE NEWSLETTER

Sign up to receive promotions and news programs

HOTLINE

0906 939 108

Nhắn tin zalo