Projects

Hệ thống xử lý nước thải Thủy sản Đại Đại Thành

Field : Thiết kế, thi công công trình xử lý nước thải

Location : Tp.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

Hệ thống xử lý nước thải Thủy sản Công ty TNHH Thủy Sản Đại Đại Thành

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Thủy Sản Đại Đại Thành

Địa điểm: Tp. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

Công suất: 700 m3/ngày.đêm

Loại hình nước thải: Nước thải thủy sản

Quy trình: Gom -> Điều hoà -> DAF -> ANAES -> Lọc thô -> Khử trùng -> Nguồn tiếp nhận

Tiêu chuẩn sau xử lý: QCVN 11:2008/BTNMT, cột A

Năm hoàn thành: 2011

------------------------------------------

THUYẾT MINH SƠ BỘ:

Bể gom: Thu gom hết nước thải trên mương dẫn cấp vào hệ thống xử lý.

Bể điều hoà: Ổn định lưu lượng, nồng độ chất ô nhiễm, pH. Làm thoáng sơ bộ tránh phân hủy kỵ khí gây mùi hôi.

Bể tuyển nổi DAF: Tách mỡ lẫn trong nước thải ở 2 dạng “huyền phù và cặn lơ lửng” bằng phương pháp khí nén DAF nhằm làm nổi các hạt lơ lửng tạo ván bã mỡ bề mặt. Thu hồi bã mỡ bề mặt bằng máy gạt mỡ làm giảm nồng độ ô nhiễm đủ điều kiện cho giai đoạn xử lý sinh học.

Cụm bể ANAES: Nước thải sau khi được tuyển nổi được đưa vào cụm bể xử lý sinh học Anaes. Đây là một hệ thống gồm 3 bể, các bể này được thông với nhau bằng một khe mở giữa các vách bể. Hai bể 1 và 3 đảm nhận đồng thời 2 chức năng: vừa là bể phản ứng sinh học, vừa là bể lắng. Nước thải được đưa vào từng bể tùy theo chu kỳ.

Thiết bị lọc thô: Nước sau khi qua cụm bể Anaes còn nhiều thành phần như: trứng nước, cặn lơ lửng. Vì vậy, nước cần phải qua thiết bị lọc thô để loại bỏ các chất lơ lửng này, làm cho nước trong và đạt chuẩn xả thải.

Bể khử trùng: Tiếp xúc với Chlorine nhằm tiêu diệt hoàn toàn Coliforms và các vi trùng gây bệnh khác, nước sau xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường thải vào nguồn tiếp nhận.

SIGN UP FOR THE NEWSLETTER

Sign up to receive promotions and news programs

HOTLINE

0906 939 108

Nhắn tin zalo