Skip to main content

Vì sao doanh nghiệp dệt may phải quản lý chất thải nguy hại?

Ngành công nghiệp dệt may có số lượng chất thải rắn chiếm tỉ trọng cao nhất trong những loại rác thải khác. Tuy nhiên thực tế, lượng chất thải nguy hại thải ra trong quá trình sản xuất chiếm tỷ lệ không cao so với tổng lượng chất thải phát sinh.

Tài liệu của ARES cung cấp cho bạn

ARES xin gửi đến bạn tài liệu để có cái nhìn tổng quát về vấn đề cũng có cách giải quyết phù hợp cho vấn đề quản lý chất thải nguy hại cho doanh nghiệp mình.

Ebook So tay quan ly chat thai nguy hai ngang det may

Tải ngay trọn bộ tài liệu

Error: Contact form not found.

Bảo vệ môi trường là chuyện không của riêng ai, và hãy bảo vệ môi trường đúng cách. Hãy liên hệ với Môi Trường ARES nếu có bất kỳ vấn đề môi trường cần trao đổi, tư vấn:
0909 939 108 – 0906 939 108 | support@aresen.vn | www.aresen.vn

Close Menu
Verified by MonsterInsights