ARES cung cấp dịch vụ tư vấn luật môi trường, tái sử dụng nước thải và xử lý sự cố nhằm tối ưu quản lý, chi phí và hiệu quả.

Tư vấn Giấy phép môi trường

ARES cung cấp dịch vụ tư vấn và lập giấy phép môi trường (cấp mới/ cấp lại/ điều chỉnh) cho chủ dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh trong tất cả loại hình thuộc cấp thẩm quyền phê duyệt như Ủy ban nhân dân cấp Huyện, Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh/ Sở Tài nguyên & Môi trường, Bộ Tài nguyên & Môi trường.

Loại giấy phép

 • Báo cáo Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) / Kế hoạch BVMT.
 • Báo cáo hoàn thành ĐTM.
 • Báo cáo giám sát môi trường định kỳ.
 • Giấy phép xả thải vào nguồn nước.
 • Sổ chủ nguồn CTNH.
 • Loại giấy phép môi trường khác.

Cam kết

 • Thủ tục nhanh chóng và đầy đủ qui định.
 • Hỗ trợ dữ liệu cần có lập giấy phép.
 • Giấy phép phê duyệt phù hợp với thực tiễn triển khai.
 • Hỗ trợ tư vấn các giấy môi trường có liên quan.

Tư vấn Tái sử dụng nước thải

Tái sử dụng nước thải là gì?

Tái sử dụng nước thải là nước thải sau xử lý được sử dụng lại cho dây chuyền sản xuất công nghiệp, hệ thống PCCC, rửa xe hoặc tưới tiêu.

Tái sử dụng nước thải sẽ góp phần đa dạng nguồn nước cấp, giảm bớt gánh nặng cho ngành cấp nước, tận dụng và tiết kiệm tài nguyên nước. Hơn nữa, doanh nghiệp có nhiều sự lựa chọn nước cấp, tiết kiệm, dây chuyền sản xuất khép kín hơn và giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Dịch vụ Tư vấn

ARES cung cấp dịch vụ Tư vấn, thiết kế Hệ tái sử dụng từ nước thải sinh hoạt và sản xuất, nước xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn cơ sở và quốc gia về cấp nước tùy vào mục đích.

ARES cam kết các lợi ích mang lại:

 • Giảm chi phí cho nguồn nước sạch đầu vào.
 • Giảm chi phí xả thải.
 • Hạn chế vi phạm môi trường không đáng có.
 • Thu hồi vốn đầu tư nhanh chóng.

Tư vấn Xử lý sự cố công trình

Sự cố công trình xử lý nước là gì?

Nếu lựa chọn công nghệ xử lý không phù hợp hoặnc vận hành không đúng thao tác, công trình xử lý nước sẽ dễ xảy ra các sự cố hư về lỗi hệ thống, lỗi công nghệ hoặc lỗi thiết bị.

Các sự cố này nếu xảy ra thường xuyên & không kịp thời khắc phục sẽ làm giảm tuổi thọ công trình hoặc hư hoàn toàn gây tốn kém chi phí khắc phục, cải tạo & gặp nhiều rủi ro về pháp lý.

Dịch vụ tư vấn

ARES cung cấp dịch vụ Xử lý sự cố công trình xử lý nước trong các trường hợp về dinh dưỡng, sinh khối, mùi hôi, bùn nổi, váng bọt,…. và nhiều vấn đề khác nữa.

ARES cam kết các lợi ích mang lại:

 • Xử lý dứt điểm sự cố.
 • Hướng dẫn vận hành hiệu quả và ổn định.
 • Đồng hành tư vấn trọn đời.
 • Hỗ trợ ứng phó sự cố trong 48h.

Hãy liên hệ với ARES để được tư vấn.