Skip to main content
Tài liệu môi trường

Tấm lắng Lamen có nên dùng?

Tại sao hạn chế sử dụng tấm lắng Lamen trong các bể lắng của nước thải? Trong trường
hợp nào mới thật sự cần sử dụng tấm lắng lamen?
• Đối với những bể lắng có tấm lắng lamen thường đặt bơm trục ngang ở bên ngoài để
hút bùn,sẽ có một số trường hợp bể lắng đặt âm một phần dưới đất nên đường ống cũng
nằm dưới đất nếu trong trường hợp bể lắng đặt âm 3 – 4 mét, khi có sự cố bị nghẹt do
rác bám trong đường ống đặc biệt ngay Co thì rất khó để giải quyết, nên nếu có sử
dụng lắng men thì nên làm 1 ngăn thu bùn riêng rồi dẫn ống thông từ rốn thu bùn qua
có một số công ty ngăn này đặt bên ngoài, có một số công ty thì đặt bên trong thì ngăn
này chỉ đơn giản để đặt bơm và đủ diện tích để thi công nếu lớn quá thì bùn động lâu
không được bơm đi lâu ngày sẽ nổi lên thường kích thước ngăn này khoảng
800x800mm.
• Không nên sử dụng Lamen trong nước thải chỉ nên dùng cho nước cấp vì nước
cấp là nước sạch hoặc nếu có cặn thì nó cũng không có tính chất bám dính nhiều còn
nước thải nó là hệ huyền phù, nhiều khi có độ nhớt trong đó trong trường hợp xử lý
hóa lý sẽ có độ nhớt trong bùn thì nó sẽ có nguy cơ đóng trong tấm lắng lamen và lâu
dài sẽ gây tắt nghẽn tấm lắng lamen , Đặc biệt bùn sinh học có khả năng bám dính rất
cao.
• Lắng Lamen có cấu tạo là những ống xuyên ( khi lắp đặt lamen cần có hệ khung để
đỡ),nước sẽ đi từ dưới lên ,khi đó nước đi xuyên theo ống của tấm lamen ,nên khả năng
lắng sẽ tăng lên, bùn sẽ lắng và nằm trên thành ống lamen tấm lamen này nó xuyên
nên sẽ trượt xuống nhưng nó chỉ hiệu quả đối với những loại bùn không bám dính, bản
thân Lamen có hàng việt nam chế nên vật liệu có độ bám dính cao vì vậy giá thành rất
rẻ so với hàng nước ngoài có thể chênh nhau cả 10 triệu cho 1m³ .
• Khi bùn bám lâu ngày sẽ bít một số lỗ của lamen, khi đó nước sẽ không lên được, tính
toán theo tải trọng bề mặt thì vô tình làm quá tải tải trọng bề mặt dẫn đến hậu quả lắng
không được bùn sẽ trôi ra ngoài . Tại những vị trí bùn bám trong lamen lâu ngày sẽ
chết và nổi lên từng mảng trên bề mặt bể lắng,có trường hợp tấm lắng lamen bị đẩy lên
trên bể lắng do lực đẩy acsimet. Nên nếu có sử dụng định kỳ cần vệ sinh.
Thông thường có 2 trường hợp cần sử dụng tấm lắng lamen
• Trường hợp 1: diện tích đất xây không đủ thì đối với bể lắng tải trọng bề mặt
không đáp ứng có thể sử dụng lamen để tăng tải trọng bề mặt lên (nên dùng lắng
lamen 2 phương, ko nên sử dụng một phương).
• Trường hợp 2: những hệ thống cần cải tạo khi vào khảo sát nếu thấy bể lắng có tải
trọng bề mặt không đủ thì phải sử dụng thêm tấm lắng lamenMục lục
Close Menu
Verified by MonsterInsights