Skip to main content
Tài liệu môi trường

Vì sao phải thực hiện đánh giá tác động môi trường (ĐTM) ?

Đánh giá tác động môi trường là gì?

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) cũng là việc làm ràng buộc trách nhiệm của chủ dự án, chủ cơ sở, tạo ra sự chủ động trong các vấn đề bảo vệ môi trường tại các cơ sở, dự án hoạt động.

Đồng thời, đánh giá tác động môi trường (ĐTM) cũng là một hình thức hợp thức hóa không kém phần quan trọng, ĐTM sẽ giúp hợp thức hóa quá trình hoạt động kinh doanh của chủ dự án, cơ sở phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường.

Vai trò của việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

– Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) là công cụ quản lý môi trường có tính chất phòng ngừa, giảm thiểu và đưa ra các biện pháp khắc phục sự cố môi trường;

– Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) là một căn cứ để chủ dự án/ cơ sở lựa chọn phương án đầu tư, bao gồm vị trí, quy mô, công nghệ, nguyên vật liệu, sản phẩm của dự án/ cơ sở một cách phù hợp, đạt hiệu quả kinh tế và khả thi nhất, đồng thời tiết kiệm tiền của và thời gian cho chủ dự án.

– Giúp nhà quản lý nâng cao chất lượng và trách nhiệm của việc đưa ra quyết định thực thi;

– Đánh giá tác động môi trường là một cơ sở thiết yếu để đối chiếu khi có thanh tra môi trường;

– Góp phần cho sự phát triển bền vững của dự án/ cơ sở đồng thời với việc bảo vệ môi trường.  

– Cung cấp thông tin chuẩn xác, tin cậy về những vấn đề môi trường của dự án/ cơ sở cho cơ quan thẩm quyền trong việc xem xét đưa ra quyết định đầu tư dự án một cách minh bạch và có tính bền vững cao.

Ý nghĩa khi lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

– Khuyến khích quy hoạch tốt hơn;

– Tiết kiệm thời gian và tiền trong sự phát triển lâu dài của dự án/cơ sở;

– Giúp Nhà nước, các cơ sở và cộng đồng có mối liên hệ chặt chẽ hơn trong báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM). 


Mục lục
Close Menu
Verified by MonsterInsights