Giải pháp xử lý nước thải kênh rạch

Giải pháp xử lý nước thải kênh rạch tích hợp công nghệ Floating Wetland và men vi sinh nhằm xử lý dòng nước đen và giải quyết tình trạng tái ô nhiễm kênh rạch.