Skip to main content

Cân bằng nước dạng bảng dựa trên nguyên tắc cơ bản của quá trình cân bằng nước và là phương pháp hữu hiệu cho việc truy xét nguyên nhất thất thoát nước.

rò rỉ nước

​Theo số liệu được báo cáo từ một nhà máy điển hình, cứ một năm trôi qua thì đã có hơn 13.000 mét khối nước cũng trôi theo. Do đó, kiểm soát tốt nguồn nước cấp cho các nhà máy đưa doanh nghiệp ngành may mặc và giặt công nghiệp tiệm cận hơn với khái niệm “xanh hoá ngành dệt may”.

Đầu tiên, chúng ta hãy bắt đầu với việc trả lời câu hỏi tại sao nhà máy may mặc giặt công nghiệp cần phải có phương án kiểm soát nguồn nước cấp?

Theo tài liệu hướng dẫn kỹ thuật kiểm toán nước – năng lượng tại nhà máy dệt may (2022), Enerteam đã có những nhận định về 3 mục đích cơ bản cho việc cần phải có phương án kiểm soát nguồn nước cấp trong nhà máy may mặc và giặt công nghiệp như sau:

  • Phân tích định lượng và định lượng để từ đó có biện pháp sử dụng, bảo tồn, và quản lý nước hiệu quả;
  • Giúp xác định mức độ thất thoát nước trong hệ thống và tính toán chi phí phù hợp cho việc bảo tồn và sử dụng nước hiệu quả;
  • Giúp xây dựng hồ sơ chi tiết của hệ thống phân phối và các hộ sử dụng nước, giúp quản lý nước dễ dàng, hiệu quả và đáng tin cậy.

Dưới đây là sơ đồ cân bằng nước – một phương pháp giúp nhà máy kịp thời phát hiện và truy xét các nguyên nhân thất thoát và có hành động khắc phục kịp thời các vấn đề đang diễn ra.

77fcee5c6a168348da07#263734701
Hình 1. Nguyên tắc cơ bản của quá trình cân bằng nước.

Dựa vào nguyên tắc cơ bản trên, chúng ta có thể chia ra thành cần bằng nước thành cân bằng nước dạng bảng và cân bằng nước dạng sơ đồ dòng. Bảng dưới đây là ví dụ về cân bằng nước dạng bảng bạn có thể tham khảo.

67f4fc54781e9140c80f#263734703
Hình 2. Cân bằng nước dạng bảng.

Click vào hình đây để tại trọn bộ Ebook miễn phí

Vietnamese version
English version

Như vậy có thể thấy, phương pháp cân bằng nước dạng bảng sẽ là một trong 2 công cụ đắc lực hỗ trợ bộ phận kỹ thuật nhà máy, quản lý sản xuất,… có một cách tiếp cận tổng thể để từ đó nhận diện các nguy cơ rò rỉ nước cũng như cơ hội tiết kiệm nước trong hệ thống khai thác, xử lý, phân phối, và sử dụng. ​

Nguồn: Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật kiểm toán nước – năng lượng tại nhà máy dệt may (2022).

Call Now Button