Vi sinh xử lý nước thải

Proventus Bioscience

Với hơn 25 năm kinh nghiệm, đội ngũ Proventus Bioscicence - Canada đã và đang cung cấp các sản phẩm vi sinh hiệu quả cao và an toàn, ứng dụng đa ngành.

Quick Start Pro 1113

Vi sinh xử lý Amoni & Nitơ
 • Xuất xứ: Canada.
 • Cơ chế xử lý: Đây là dòng vi khuẩn Nitrat hoá, sử dụng Amoni và Nitơ trong nước thải để tổng hợp tế bào thông qua quá trình nitrat hoá.
 • Chức năng: Gia tăng sinh khối bùn và tạo ra năng lượng cho tế bào.

IMWT Pro 1413
Vi sinh hiếu khí

 • Xuất xứ: Canada.
 • Cơ chế xử lý: Đây là dòng vi khuẩn hiếu khí phân huỷ các chất hữu cơ trong nước thải (dầu mỡ, axit báo, protein, lipid và carbonhydrate) ở điều kiện có oxy thành nước và khí CO2 không sinh độc tố, và mùi hôi như các dòng vi khuẩn khác.
 • Chức năng: Gia tăng sinh khối bùn; xử lý BOD, COD và TSS trong nước thải; Kiểm soát mùi hôi nước thải.

Ad - Boost
Vi sinh kỵ khí

 • Xuất xứ: Canada.
 • Cơ chế xử lý: Đây là dòng vi khuẩn kỵ khí phân huỷ các chất hữu cơ và vô cơ trong nước thải trong điều kiện có oxy (điều kiện của hầm biogas và bể tự hoại).
 • Chức năng: Xử lý nước thải có nồng độ BOD và COD cao >1000 mg/L; Cắt giảm chi phí vận hành; Kiểm soát các hợp chất gây mùi như hydro sunfua, mercaptans, amin và amonia từ sự phân hủy protein và axit béo.

Burst
Vi sinh cắt tảo

 • Xuất xứ: Canada.
 • Cơ chế xử lý: Đây là sự kết hợp giữa các chủng vi sinh và 4 loại enzyme hoạt tính cao. Đặc biệt là enzyme Protease được sử dụng để phân giải Protein tích tụ.
 • Chức năng: Làm giảm N, P nguyên nhân gây tảo phát triển.

Vì sao bạn nên lựa chọ vi sinh của Proventus?

Vi sinh chính hãng Canada

Tất cả các sản phẩm vi sinh thủy sản và xử lý nước thải của Proventus được sản xuất tại nhà máy ở QUEBEC, CANADA .

Mật độ cao nhất thị trường

Mật độ 10 tỷ cfu/gram. Giúp tăng sinh khối và xử lý chất hữu cơ ô nhiễm, amoni, nitơ nhanh chóng.

vi sinh xu ly nuoc thai

Hơn 25 năm kinh nghiệm

Proventus Bioscicence đã và đang cung cấp các sản phẩm vi sinh hiệu quả cao và an toàn cho tôm và hệ thống.

Luôn nghiên cứu và cải tiến​

Liên tục nâng cấp, cải tiến cho sản phẩm hiệu quả cao, thích nghi tốt với sự thay đổi của môi trường.

Các ứng dụng của vi sinh

Xử lý sự cố bể sinh học

 • Bể biogas không lên khí.
 • Tảo phát triển bể Aerotank.
 • Bọt trắng bể Aerotank.
 • Bùn nổi bể lắng.

Khởi tạo HTXLNT

 • Xử lý nước thải thuỷ sản.
 • Xử lý nước thải dệt nhuộm.
 • Xử lý nước thải y tế.
 • Xử lý nước thải sinh hoạt.

Các ứng dụng khác

 • Xử lý nước hồ cá Koi.
 • Xử lý ô nhiễm kênh rạch.
 • Xử lý bùn đáy ao màu đen.
 • Xử lý tảo xanh ao cá.