Đội ngũ ARES là những “bác sĩ môi trường”, không chỉ giúp chuẩn đoán chính xác và đưa ra giải pháp toàn diện cho công trình xử lý nước, nước thải mà còn cung cấp giải pháp bảo dưỡng công trình hiệu quả.

Hệ thống xử lý nước thải khu dân cư Bộ đội Biên phòng

Tháng Tư 27, 2024

Hệ thống xử lý nước thải đô thị tập trung thành phố Châu Đốc

Tháng Tư 26, 2024

Hệ thống xử lý nước rỉ rác khu xử lý rác xã Phú Thạnh

Tháng Tư 10, 2024

Hệ thống xử lý nước Nhà máy may Minh Anh Thọ Xuân

Tháng Một 14, 2022

Hệ thống xử lý nước thải Bệnh viện y học cổ truyền An Giang

Tháng Một 10, 2022

Hệ thống tái sử dụng nước thải May Kim Bình

Tháng Tám 12, 2021

Hệ thống lọc nước uống RO May Kim Bình

Tháng Tám 12, 2021

Hệ thống lọc nước uống RO NV Apparel

Tháng Tám 12, 2021

Hệ thống xử lý nước thải Khu đô thị và trung tâm thương mại Cần Đăng

Tháng Tám 12, 2021

Hệ thống xử lý nước thải chế biến Surimi Trường Phúc

Tháng Tám 12, 2021

Hệ thống xử lý nước thải Thủy sản Bến Tre

Tháng Bảy 25, 2021

Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt NV Apparel

Tháng Bảy 24, 2021

Hệ thống xử lý nước thải chế biến Surimi Coimex

Tháng Bảy 24, 2021

Hệ thống xử lý nước thải chế biến Surimi Tắc Cậu

Tháng Bảy 22, 2021

Hệ thống xử lý nước thải Thủy sản Nha Trang Seafood

Tháng Bảy 22, 2021

Hệ thống xử lý nước thải thủy sản Nam Việt

Tháng Bảy 22, 2021

Hệ thống xử lý nước thải Thủy sản Cửu Long

Tháng Bảy 22, 2021

Hệ thống xử lý nước thải Thủy sản Đại Đại Thành

Tháng Bảy 22, 2021

Hệ thống xử lý nước thải Thủy sản An Mỹ

Tháng Bảy 22, 2021

Hệ thống xử lý nước cấp Thủy sản Vạn Đức

Tháng Bảy 22, 2021

Hệ thống xử lý nước cấp Thủy sản Nha Trang Seafood

Tháng Bảy 22, 2021

Hệ thống xử lý nước cấp Thủy hải sản An Phú

Tháng Bảy 22, 2021

Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt nhà hàng Thắng Lợi

Tháng Bảy 22, 2021

Hệ thống xử lý nước thải thủy sản Trường Phú

Tháng Bảy 22, 2021

Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt SVIETNAM

Tháng Bảy 22, 2021

Hệ thống xử lý nước thải sản xuất Bột cá Kovie Vina

Tháng Bảy 22, 2021

Hệ thống xử lý nước thải khu resort Hồng Hà

Tháng Bảy 22, 2021

Hệ thống xử lý nước thải sản xuất đạm thuỷ phân và dầu MFC

Tháng Bảy 22, 2021

Hệ thống lọc nước uống RO Giáo xứ Hiệp Hòa

Tháng Bảy 21, 2021

Hệ thống lọc nước uống RO Trường Tiểu học Nguyễn Văn Dinh

Tháng Bảy 21, 2021

Hệ thống lọc nước uống RO UBND Xã Hòa Khánh Tây

Tháng Bảy 21, 2021

Hệ thống lọc nước uống RO Trường Tiểu học Mỹ Quý Tây

Tháng Bảy 21, 2021

Hệ thống xử lý nước thải BV tim mạch và đột quỵ Châu Đốc

Tháng Bảy 20, 2021

Hệ thống xử lý nước thải TTYT huyện Châu Phú

Tháng Bảy 20, 2021

Hệ thống xử lý nước thải sinh kênh Vòng núi Sam

Tháng Bảy 20, 2021

Hệ thống xử lý nước thải Bệnh viên ĐK KV Châu Đốc

Tháng Bảy 17, 2021

Hệ thống xử lý nước thải khu tái định cư Cái Sắn

Tháng Bảy 17, 2021

Hệ thống xử lý nước thải nhà máy giặt mài Minh Anh

Tháng Bảy 17, 2021

Hệ thống xử lý nước thải thủy sản Việt Trường

Tháng Bảy 17, 2021

Hệ thống xử lý nước thải Giặt mài Phương Đông

Tháng Bảy 17, 2021

Hệ thống xử lý nước thải giặt mài May Kim Bình

Tháng Bảy 17, 2021

Hệ thống xử lý nước thải giặt mài Đức Duy

Tháng Bảy 6, 2021

Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung Núi Sam

Tháng Sáu 29, 2021

Hệ thống xử lý nước thải BV dã chiến Châu Thành

Tháng Sáu 23, 2021