Dự án

Hệ thống xử lý nước thải sinh kênh Vòng núi Sam

Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐT&XD Khu vực TP Châu Đốc

1

Địa điểm

Phường Núi Sam, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang
2

Loại nước thải

Nước thải sinh hoạt
3

Công suất

N/A m3/ngày.đêm
4

Quy trình

Ngăn thực vật thuỷ sinh -> Ngăn xử lý vi sinh -> Ngăn chứa nước tuần hoàn
5

Tiêu chuẩn sau xử lý

???
6

Hoàn thành

2021???

Thuyết minh dự án

Ngăn thực vật thủy sinh (Ngăn 1): Sử dụng thực vật thủy sinh (bao gồm: cây thủy trúc, cây hoa chuối, cây cỏ ngao bà, cây lục bình, … hoặc các loại cây thủy sinh khác) có khả năng xử lý nước thải để hấp thụ các chất ô nhiễm trong nguồn nước thải này.

Ưu điểm: Hiệu quả xử lý ổn định; chi phí đầu tư xử lý không cao; quy trình xử lý đơn giản; dễ vận hành và chi phí vận hành thấp; bộ rể của cây thủy sinh cũng là nguồn giá thể cho việc xử lý vi sinh; nước thải cuối ngăn này sẽ tự chảy qua ngăn xử lý vi sinh.

Ngăn xử lí vi sinh (Ngăn 2): Đây là ngăn phản ứng chính của vi sinh trong nước thải. Các loại vi sinh được sử dụng chuyên xử lý các chất ô nhiễm đặc trưng của loại hình nước thải sinh hoạt (Đang dùng: Aquacure Tab và Ponds Star) được bổ sung vào hệ thống để xử lí nito và bùn đọng ở đáy kênh.

Ngăn chứa nước tuần hoàn (Ngăn 3): Bơm tuần hoàn nước sẽ hút nước từ ngăn chứa nước tuần hoàn để tuần hoàn về ngăn thực vật thủy sinh với mục đích: Tăng thời gian lưu nước trong kênh; giảm thiểu lượng vi sinh bị rửa trôi theo dòng nước ra ngoài kênh.

Hình ảnh dự án

Bạn cần giải pháp xử lý nước thải như dự án này?

Hãy liên hệ với chúng tôi để nhận được tư vấn đầy đủ và chuyên sâu