Dự án

Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt

tập trung Núi Sam

Chủ đầu tư: Ban quản trị lăng miếu Núi Sam

1

Địa điểm

Tp. Châu Đốc, tỉnh An Giang
2

Loại nước thải

Nước thải sinh hoạt
3

Công suất

? m3/ ngày.đêm
4

Quy trình

Nước thải -> Gom -> Hồ lắng + Tùy nghi -> Mương oxy hóa -> Lắng -> Hồ hoàn thiện -> Nguồn tiếp nhận
5

Tiêu chuẩn sau xử lý

QCVN 14:2008/BTNMT, cột B
6

Hoàn thành

2021

Thuyết minh dự án

Bể gom: Thu gom hết nước thải trên mương dẫn cấp vào hệ thống xử lý.

Hồ lắng + tùy nghi:

– Loại bỏ BOD.

– Chuyển đổi vật chất từ dạng vật liệu hòa tan thành dạng vật chất lắng đọng như bùn đáy.

– Hòa tan một số dạng vật chất hữu cơ khác.

– Thúc đẩy quá trình phân hủy sinh học của các vật chất hữu cơ.

– Chứa vật chất không hòa tan và không phân hủy như bùn đáy.

– Cho phép xử lý một phần dòng chảy qua.

Mương oxy hóa: Nước thải được dẫn vào mương qua vùng làm việc của đĩa phân phối khí ở đáy mương và chúng được xáo trộn đều với bùn hoạt tính. Một phần bùn lắng xuống ở cuối mương, máy bơm sẽ bơm tuần hoàn trở lại đầu mương.

Bể lắng: Tách lắng bùn hoạt tính, thu nước trong sau xử lý sinh học. Lượng bùn sinh ra một phần hoàn lưu về Aerobic, bùn dư đưa về bể nén bùn.

Hồ hoàn thiện: Hồ ổn định được thiết kế để cân bằng các biến động trong khâu xử lý và đồng thời cho phép mầm bệnh chết đi thỏa đáng.

Hình ảnh dự án

Bạn cần giải pháp xử lý nước thải như dự án này?

Hãy liên hệ với chúng tôi để nhận được tư vấn đầy đủ và chuyên sâu