Dự án

Hệ thống xử lý nước thải khu tái định cư Cái Sắn

Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Đồng Lợi Bảy

1

Địa điểm

Phường Mỹ Thạnh, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang
2

Loại nước thải

Nước thải sinh hoạt
3

Công suất

120 m3/ngày.đêm
4

Quy trình

Gom + Lắng 1 -> Điều hòa -> Aerobic + MBBR -> Lắng 2 -> Chứa -> Lọc thô -> Khử trùng -> Nguồn tiếp nhận
5

Tiêu chuẩn sau xử lý

QCVN 14:2008/BTNMT, cột A
6

Hoàn thành

2020

Thuyết minh dự án

Bể gom: Lắng sơ bộ giữ lại các tạp chất có kích thước lớn trọng lượng nặng hơn nước sau đó tập trung vào hố gom để phân phối cho các công trình đơn vị xử lý phía sau hệ thống.

Bể điêu hòa: Ổn định lưu lượng, nồng độ chất ô nhiễm, pH. Làm thoáng sơ bộ tránh phân hủy kỵ khí gây mùi hôi.

Bể Aerobic + MBBR: Lượng khí cung cấp vào bể với mục đích: (1) cung cấp oxy cho vi sinh vật hiếu khí chuyển hóa chất hữu cơ hòa tan thành nước và carbonic, nitơ hữu cơ và ammonia thành nitrat NO3-, (2) xáo trộn đều nước thải và bùn hoạt tính tạo điều kiện để vi sinh vật tiếp xúc tốt với các cơ chất cần xử lý,(3) giải phóng các khí ức chế quá trình sống của vi sinh vật,

các khí này sinh ra trong quá trình vi sinh vật phân giải các chất ô nhiễm, (4) tác động tích cực đến quá trình sinh sản của vi sinh vật.

B lng 2: Bể lắng được thiết kế nhằm mục đích lắng loại các chất rắn ở dạng huyền phù và lơ lửng, khử mùi hôi của nước thải nhằm nâng cao hiệu suất lắng các chất cặn trong nước thải.

Thiết bị lọc thô: Lõi lọc thô được tạo ra để lọc bước khởi đầu, loại bỏ tạp chất, cặn bẩn kích thước lớn ẩn trong nước máy hoặc nước giếng.

Bể khử trùng: Tiếp xúc với Chlorine nhằm tiêu diệt hoàn toàn Coliforms và các vi trùng gây bệnh khác, nước sau xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường thải vào nguồn tiếp nhận.

Hình ảnh dự án

Bạn cần giải pháp xử lý nước thải như dự án này?

Hãy liên hệ với chúng tôi để nhận được tư vấn đầy đủ và chuyên sâu