Skip to main content

Đặc thù xử lý nước thải thủy sản là gì?

Nước thải thủy sản được thể hiện qua các chỉ tiêu SS, BOD, COD, N P, dầu mỡ, máu. Đặc biệt là trong nước thải thủy sản chứa lượng SS khá cao do trong quá trình chế biến loại bỏ các bộ phận của nguyên liệu như: vỏ tôm, vây, mang, đầu cá và dầu mỡ (trong chế biến cá basa).

Tài liệu của ARES cung cấp cho bạn

ARES luôn ứng dung công nghệ mới vào hệ thống xử lý nước thải cho khách hàng

Có nhiều phương pháp xử lý nước thải tùy vào công suất, nguyên liệu và quy mô hoạt động của cơ sở, tuy nhiên, Trong các phương pháp xử lý nước thải chế biến thủy sản, HANA nhận thấy đây là quy trình cơ bản có thể xử lý nước thải chế biến thủy sản đạt quy chuẩn của nhà nước.

Thiet ke khong ten

Tải ngay bộ tài liệu

Error: Contact form not found.

Các thông tin khác

Chúng tôi thi công nhiều công trình với quy mô đa dạng:
* Công ty CP Thủy sản Cafatex – 1.400 m /ngày.đêm
* Công ty CP Thủy sản Kiên Giang – 1.000 m /ngày.đêm
* Công ty CP Thủy sản Trường Phú – 300 m /ngày.đêm

Call Now Button