Skip to main content

Dịch bệnh Covid-19 đang trở thành nổi lo của toàn cầu khi chưa có vắc-xin điều trị. Ngoài nỗi lo dịch bệnh, các bệnh viện, cơ sở y tế trên thế giới cũng phải đối mặt với nhiều rủi ro, thách thức khi cần phải xử lý một lượng lớn chất thải y tế lây nhiễm trong cộng đồng. Trước những diễn biến dịch Covid-19, các chất thải y tế phải được xử lý thế nào để đảm bảo an toàn?

Hướng dẫn, quy trình xử lý chất thải y tế trong dịch COVID-19

Các hướng dẫn thu gom chất thải y tế như khẩu trang, quần áo bảo hộ… được cụ thể như: Chất thải phát sinh từ khu vực theo dõi, cách ly, chăm sóc, điều trị người nhiễm hoặc nghi ngờ mắc Covid-19 được phân loại ngay tại nguồn và cho vào thùng lây nhiễm có nắp đậy theo quy định; trước khi thu gom, túi đựng chất thải phải buộc kín miệng túi và tiếp tục bỏ vào túi đựng chất thải lây nhiễm thứ 2, buộc kín miệng túi, thu gom vào thùng đựng chất thải lây nhiễm theo quy định và đưa về khu lưu giữ chất thải tập trung trong khuôn viên y tế ít nhất 2 lần/ngày.

Sau đó, chất thải được xử lý tại chỗ hoặc vận chuyển đến cơ sở xử lý y tế khác trong cụm cơ sở y tế hoặc chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý chất thải y tế theo quy định, đảm bảo quá trình vận chuyển không bị rơi vãi, rò rỉ đến nơi xử lý và việc xử lý phải đáp ứng các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường; trong đó chất thải y tế lây nhiễm phải được vận chuyển và xử lý ngay trong ngày.

Đối với nước thải dạng lỏng phải được xử lý triệt để bằng hóa chất khử khuẩn sau đó thu gom về hệ thống xử lý nước thải tập tring để xử lý đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường, đặc biệt lưu ý việc khử khuẩn nước thải y tế sau xử lý trước khi thải ra ngoài môi trường.

Nguyên tắc xử lý, thu gom đối với chất thải y tế phát sinh từ các cơ sở y tế, khu cách ly.

Các chất thải y tế lây nhiễm phát sinh từ các cơ sở y tế, khu vực cách ly (như khẩu trang, quần áo bảo hộ, găng tay y tế,… thải bỏ sau khi đã sử dụng) phải được thu gom, lưu giữ, vận chuyển và xử lý theo quy trình, quy định nghiêm ngặt (chứa đựng trong bao bì chuyên dụng, được thu gom riêng biệt với các loại chất thải khác, vận chuyển bằng phương tiên chuyên dùng và xử lý theo quy trình đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường).

Bộ TNMT cũng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ sở y tế, khu vực cách ly tập trung bố trí các điểm thu gom, lưu giữ khẩu trang y tế theo đúng quy định; hướng dẫn người dân đến các cơ sở y tế thăm, khám trước khi ra về phải thải bỏ vào các thiết bị lưu chứa chất thải y tế, xử lý theo đúng quy định, đảm bảo chất thải phải được xử lý an toàn đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường, góp phần trong phòng ngừa, chống sự lây lan của dịch Covid-19.

Yêu cầu, quy định phòng ngừa lây nhiễm bệnh cho nhân viên thu gom chất thải

Các nhân viên phải trang bị và sử dụng các thiết bị bảo hộ cá nhân (quần áo, mũ, ủng, găng tay, khẩu trang,…) để bảo vệ sức khỏe và an toàn lao động.

Đối với nhân viên thu gom, xử lý chất thải y tế lây nhiễm, Công văn số 1878/BTNMT-TCMT, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tại địa phương đảm bảo kinh phí mua sắm trang thiết bị, vật tư đồ bảo hộ cho cán bộ thực hiện việc phân loại, thu gom, lưu giữ chất thải y tế trong các cơ sở y tế và các khu vực cách ly tập trung để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Công ty CP Giải Pháp Môi trường ARES

Close Menu
Verified by MonsterInsights