Skip to main content

Bể Aerotank (còn được gọi là bể bùn hoạt tính hiếu khí) trong hệ thống xử lý nước thải dệt nhuộm, là phương pháp xử lý nước thải sinh học hiếu khí, trong đó cung cấp oxy và khuấy trộn nước thải với bùn hoạt tính liên tục để diễn ra các phản ứng phân huỷ các chất hữu cơ, các hợp chất hữu cơ.

Hiện tượng nổi bọt trong bể hiếu khí là một trong những vấn đề ở nhiều hệ thống xử lý nước thải. Bọt thường dính, nhớt và có màu. Bọt thường trôi nổi, dâng cao và tích tụ trên các bể chứa, do đó làm giảm chất lượng nước thải và khó kiểm soát thời gian lưu bùn.

Bọt cũng có thể tràn ra lối đi và các khu vực xung quanh, gây khó khăn nghiêm trọng và rủi ro cho hoạt động, người vận hành và môi trường. Hãy cùng Môi Trường ARES tìm hiểu nguyên nhân và giải pháp khắc phục sự cố nổi bọt bể Aerotank trong Hệ thống xử lý nước thải dệt nhuộm:

1/ Hiện tượng:

pH trong bể Aerotank và phía sau bể Aerotank bắt đầu giảm, hiện tượng giảm kéo dài 2-3 ngày mới biểu hiện rõ, có khi giảm còn 4,5-5;

Nước sau lắng có cặn trôi ra ngoài, vi sinh bắt đầu chết;

Bọt nổi trong bể lắng thường to, dễ vỡ khi gặp nước, nhưng sẽ mịn và khó vỡ khi tưới nước nhiều vào để phá bọt lớn.

Web B2B Anh Bai viet Trang Tin tuc Blogs Chia se 6
Hiện tượng nổi bọt bể Aerotank trong hệ thống xử lý nước thải dệt nhuộm

2/ Nguyên nhân:

Nước thải đầu vào thay đổi đột biến hoặc thay đổi về nồng độ phát sinh ô nhiễm trong nước thải làm pH thay đổi đột ngột, vi sinh vật bị sốc tải;

Bể Aerotank bị nhiễm độc các chất lạ ngoài nguồn tiếp nhận làm vi sinh vật suy yếu, bùn hoạt tính hỏng;

Vi sinh ở bể Aerotank già hoặc chết do bổ sung vi sinh không đúng liều lượng và chu kỳ làm bùn hoạt tính hỏng;

3/ Quy trình khắc phục sự cố:

Giải pháp khắc phục sự cố nổi bọt thì tùy thuộc vào nguyên nhân mà người vận hành mà đưa ra phương án:

  • Bước 1: Thanh thải bùn hoạt tính hỏng ở bể Aerotank;
  • Bước 2: Bổ sung bùn hoạt tính mới ở bể Aerotank;
  • Bước 3: Nuôi cấy kích hoạt vi sinh vật trong bể Aerotank;
  • Bước 4: Lấy một phần bùn nuôi cấy ở bể Aerotank lưu trữ ở bể Tái sinh bùn để cung cấp tuần hoà bùn cho bể Aerotank;
  • Bước 5: Định kỳ bổ sung đủ lượng vi sinh vật vào bể Aerotank;
Web B2B Anh Bai viet Trang Tin tuc Blogs Chia se 7
Hệ thống xử lý nước thải dệt nhuộm sau khi khắc phục sự cố nổi bọt bể Aerotank

Trong bài viết này Môi Trường ARES chỉ đưa ra 3 nguyên nhân phổ biến mà Môi Trường ARES thường gặp trong quá  trình chăm sóc bảo dưỡng, bảo trì hệ thống và hỗ trợ khách hàng khắc phục sự cố vận hành hệ thống xử lý nước thải.

Web B2B Anh Bai viet Trang Tin tuc Blogs Chia se 8

Ngoài ra, còn nhiều nguyên nhân khác như do vi sinh dạng sợi phát triển, mất cân đối dinh dưỡng, chế độ vận hành sai công nghệ, công nghệ phát sinh lỗi sau quá trình đi vào hoạt động,… dẫn tới hiện tượng nổi bọt bể trong Hệ thống xử lý nước thải dệt nhuộm.

Close Menu
Verified by MonsterInsights