Skip to main content

Nhằm khắc phục những hạn chế của Luật BVMT 2014 và tạo ra những cơ chế mới trong công tác bảo vệ môi trường, Luật BVMT 2020 đã được Quốc hội thông qua vào ngày 17/11/2020.  Môi Trường ARES sẽ phân tích một số những điểm mới của Luật BVMT 2020 có thể tác động trực tiếp đến doanh nghiệp.

Tài liệu của ARES cung cấp cho bạn

ARES xin gửi đến bạn tài liệu để có cái nhìn tổng quát về vấn đề cũng có cách giải quyết phù hợp cho vấn đề quản lý môi trường cho doanh nghiệp mình.

image

Tải trọn bộ tài liệu

    Bảo vệ môi trường là chuyện không của riêng ai, và hãy bảo vệ môi trường đúng cách. Hãy liên hệ với Môi Trường ARES nếu có bất kỳ vấn đề môi trường cần trao đổi, tư vấn:

    0909 939 108 – 0906 939 108 | support@aresen.vn | www.aresen.vn

    Close Menu
    Verified by MonsterInsights