Chia sẻ tài liệu, biểu mẫu

về xử lý nước và môi trường

2 4

Thông tư 02/2022/TT-BTNMT Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

Ngày 10/1/2022, Bộ TN&MT đã ban hành Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật BVMT. Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân có hoạt động liên quan đến các nội dung quy định…
1 3

Nghị định 08/2022/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

Ngày 10/01/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 08/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Trong Nghị định, một số điều được quy định như: Bảo vệ các thành phần môi trường (nước, không khí, đất) và di sản thiên nhiên, đồng thời, nêu rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ…
Thiet ke khong ten

Tài liệu Các điểm mới của Luật Bảo vệ môi trường 2020

Nhằm khắc phục những hạn chế của Luật BVMT 2014 và tạo ra những cơ chế mới trong công tác bảo vệ môi trường, Luật BVMT 2020 đã được Quốc hội thông qua vào ngày 17/11/2020.  Môi Trường ARES sẽ phân tích một số những điểm mới của Luật BVMT 2020 có thể tác động…
7 2

Biểu mẫu nhật kí vận hành hệ thống xử lý nước thải thủy sản

Nhật ký vận hành hệ thống xử lý nước thải thủy sản là gì? Tài liệu giúp hỗ trợ công tác quản lý bảo hành bảo trì hệ thống xử lý nước thải. Giúp tiết kiệm thời gian, công sức cũng như tránh mắc các sai sót trong quá trình vận hành. Tài liệu của…
6 2

Sổ tay quản lý bùn từ hệ thống xử lý nước thải thủy sản

Vì sao doanh nghiệp thủy sản phải thực hiện quản lý bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải? Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải là chất thải được sản sinh ra sau một quá trình xử lý nước thải công nghiệp. Trong những thành phần của bùn thải công nghiệp…
Ebook So tay thu tuc thuy san

Sổ tay thủ tục môi trường ngành thủy sản

Vì sao doanh nghiệp thủy sản phải thực hiện quản lý môi trường? Chế biến thủy sản cũng là một trong những ngành gây ô nhiễm nghiêm trọng đến môi trường. Do đó, Nhà nước luôn có những quy định chặt chẽ để quản lý môi trường, các quy định tập trung vào ba nhóm…
Ebook So tay thu tuc det may

Sổ tay thủ tục môi trường ngành dệt may

Vì sao doanh nghiệp dệt may phải thực hiện quản lý môi trường? Dệt may là ngành gây ô nhiễm môi trường thứ 2 thế giới. Do đó, doanh nghiệp cần có ý thức trách nhiệm để giảm thiểu và ngăn thừa tối đa các tác động môi trường từ ngành may mặc. Tài liệu…
Ebook So tay quan ly chat thai nguy hai ngang det may

Sổ tay quản lý chất thải nguy hại ngành dệt may

Vì sao doanh nghiệp dệt may phải quản lý chất thải nguy hại? Ngành công nghiệp dệt may có số lượng chất thải rắn chiếm tỉ trọng cao nhất trong những loại rác thải khác. Tuy nhiên thực tế, lượng chất thải nguy hại thải ra trong quá trình sản xuất chiếm tỷ lệ không…