Skip to main content

Ngày 10/1/2022, Bộ TN&MT đã ban hành Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật BVMT.

Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân có hoạt động liên quan đến các nội dung quy định tại Điều 1 trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển, lòng đất và vùng trời.

2 3

Tải ngay bộ tài liệu

    Bảo vệ môi trường là chuyện không của riêng ai, và hãy bảo vệ môi trường đúng cách. Hãy liên hệ với Môi Trường ARES nếu có bất kỳ vấn đề môi trường cần trao đổi, tư vấn:

    0909 939 108 – 0906 939 108 | support@aresen.vn | www.aresen.vn

    Close Menu
    Verified by MonsterInsights