Skip to main content
Tài liệu môi trường

Để thực hiện giấy phép môi trường cần những pháp lý (hồ sơ) gì?

1. Đối với dự án đầu tư mới

– Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư;

– Quyết định phê duyệt quy hoạch 1/500 (nếu có);

– Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc các giấy tờ tương đương;

– Báo cáo nghiên cứu khả thi/ Tài liệu tương đương báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án;

– Bản vẽ thiết kế cơ sở/ Bản vẽ thiết kế thi công các công trình BVMT, công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường kèm theo thuyết minh về quy trình vận hành của công trình xử lý chất thải;

– Các chứng chỉ, chứng nhận, công nhận của các công trình, thiết bị xử lý chất thải đồng bộ được nhập khẩu hoặc đã được thương mại hóa (nếu có);

– Các phiếu kết quả đo đạc, phân tích mẫu môi trường ít nhất 03 đợt khảo sát;

– Phiếu kiểm định, hiệu chuẩn của cơ quan, tổ chức có chức năng đối với các thiết bị quan trắc tự động, liên tục chất thải đã được lắp đặt (nếu có);

– Sơ đồ vị trí lấy mẫu của chương trình quan trắc môi trường;

– Văn bản về quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường, khả năng chịu tải của môi trường chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành;

– Danh mục bản vẽ như: Bản vẽ hiện trạng khu đất thực hiện dự án; Bản vẽ mặt bằng tổng thể; Bản vẽ cấp nước; Bản vẽ thoát nước mưa; Bản vẽ thoát nước thải;…

2. Đối với cơ sở đang hoạt động

– Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư;

– Quyết định phê duyệt quy hoạch 1/500 (nếu có);

– Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc các giấy tờ tương đương;

– Giấy tờ về đất đai hoặc bản sao hợp đồng thuê đất để thực hiện dự án đầu tư theo quy định của pháp luật;

– Bản vẽ hoàn công công trình BVMT, công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường theo quy định của pháp luật;

– Các chứng chỉ, chứng nhận, công nhận của các công trình, thiết bị xử lý chất thải đồng bộ được nhập khẩu hoặc đã được thương mại hóa (nếu có);

– Biên bản nghiệm thu, bàn giao các công trình BVMT hoặc các văn bản khác có liên quan đến các công trình bảo vệ môi trường của cơ sở;

– Sơ đồ vị trí lấy mẫu của chương trình quan trắc môi trường;

– Văn bản về quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường, khả năng chịu tải của môi trường chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành;

– Các phiếu kết quả đo đạc, phân tích mẫu môi trường trong 02 năm liền kề trước thời điểm lập báo cáo đề xuất;

– Bản sao báo cáo đánh giá tác động môi trường và bản sao quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án;

– Các giấy phép môi trường thành phần (nếu có);

– Danh mục bản vẽ như: Bản vẽ hiện trạng khu đất thực hiện dự án; Bản vẽ mặt bằng tổng thể; Bản vẽ cấp nước; Bản vẽ thoát nước mưa; Bản vẽ thoát nước thải;…

Lưu ý:

– Hồ sơ cần thiết của  giấy phép môi trường  được hướng dẫn chung trên đây. Tùy từng dự án cụ thể, nội dung giấy phép môi trường có thể được bổ sung hoặc thay đổi cho phù hợp.

– Các trích dẫn trong giấy phép môi trường phải chỉ rõ nguồn.


Mục lục
Close Menu
Verified by MonsterInsights