Skip to main content
Tài liệu môi trường

Ảnh hưởng của tỷ lệ F/M trong xử lý nước thải bằng biện pháp sinh học

bun hoat tinh trong xu ly nuoc thai

Tỷ lệ F/M là gì?

F/M trong xử lý nước thải đề cập đến tỷ lệ thức ăn so với vi sinh vật trong nước thải. Tỷ lệ F/M này là một phương pháp cho phép các kỹ sư đánh giá và điều chỉnh lượng thức ăn và vi sinh vật phù hợp trong quá trình vận hành hệ thống xử lý sinh học.

Các tỷ lệ thông thường của F/M nằm trong khoảng từ 0,2 đến 0,5. Một tỷ lệ F/M thấp có nghĩa là có nhiều vi sinh vật và nguồn cung cấp thức ăn hạn chế. Ngược lại, một tỷ lệ F/M cao có nghĩa là có nhiều thức ăn hơn so với số lượng vi sinh vật.

Các ảnh hưởng của tỷ lệ F/M đến quá trình xử lý nước thải

Tỷ lệ F/M có tác động đáng kể đến hệ thống xử lý nước thải, bất kể nó có cao hay thấp, như sau:

F/M cao: Trường hợp này có thể dẫn đến quá tải hệ thống, nồng độ oxy hóa hóa thấp, hàm lượng COD, BOD đầu vào cao, tạo ra bùn màu đen, quá trình lắng kém, mùi tanh và hiệu suất xử lý thấp.

F/M thấp: Điều này cho thấy hệ vi sinh vật đang bị thiếu dinh dưỡng, hệ thống thiếu chất dinh dưỡng cần thiết, vi sinh vật không đủ khả năng hoạt động và xử lý chất ô nhiễm.

Cách cân bằng/kiểm soát tỷ lệ F/M để xử lý nước thải hiệu quả như thế nào?

Để đạt được hiệu quả trong xử lý nước thải, việc cân bằng/kiểm soát tỷ lệ F/M ở một mức độ nhất định là cần thiết. Dựa trên nhiều nghiên cứu và thực nghiệm, tỷ lệ F/M cần được kiểm soát trong các khoảng khác nhau tùy thuộc vào loại nước thải:

  • Đối với bùn hoạt tính thông thường, tỷ lệ F/M nên duy trì trong khoảng từ 0,2 – 0,5.
  • Đối với hệ thống sục khí mở rộng và mương oxy hóa, tỷ lệ F/M nên giữ trong khoảng từ 0,03 – 0,10.

Để thực hiện điều này, cần duy trì mức độ vi sinh vật (MLSS) ổn định tương ứng với lượng thức ăn (BOD và COD) được xả thải vào hệ thống.

Ngoài ra, để kiểm soát tỷ lệ F/M hiệu quả, cần hạn chế các tình trạng sau:

  • Đảm bảo pH ở mức phù hợp trong khoảng 6,5 – 8,5.
  • Tránh tình trạng bùn nổi và hiệu quả lắng kém.
  • Thực hiện kiểm tra thường xuyên BOD và COD để đảm bảo không gặp tình trạng thiếu tải hoặc quá tải.
  • Đảm bảo cung cấp đầy đủ dinh dưỡng bằng cách duy trì tỷ lệ BOD:N:P = 100:5:1. Nếu thiếu, cần bổ sung nguồn dinh dưỡng từ bên ngoài.

Mục lục
Close Menu
Verified by MonsterInsights