Skip to main content
Tài liệu môi trường

5 yếu tố quyết định khả năng xử lý Amoni trong nước thải

4 min

Nitrat hóa là cách phổ biến nhất để loại bỏ Amoni sinh học trong nước thải. Trong quá trình này, Amonia được xử lý nhờ các vi sinh xử lý Amoni trong nước. Những vi khuẩn này phá vỡ Amoni và cuối cùng thúc đẩy việc giải phóng khí nitơ vào khí quyển. Kết quả cuối cùng là Amoni bị Nitrat hóa, làm cho nồng độ chúng thấp hơn.
Việc xử lý Amoni qua quá trình Nitrat hóa yêu cầu:

1. Nồng độ oxi hòa tan trong nước (DO)

Quá trình Nitrat hóa nước thải tiêu thụ một lượng lớn Oxy. Thí dụ, mỗi 100mg BOD bị Oxy hóa tiêu thụ 33mg O2. Mặt khác, theo Metcalf & Eddy, mỗi 1 mg Amoni bị oxy hóa tiêu thụ đến 4.23 mg Oxy. Để xảy ra quá trình nitrat hóa đầm phá, mức DO tối thiểu là 2.0 mg/l và mức DO 5 mg/l là tối ưu.

Do đó, bạn phải đảm bảo hệ thống sục khí phù hợp và hoạt động hiệu quả để cung cấp Oxy cần thiết cho quá trình loại bỏ Amoni thông qua quá trình Nitrat hóa.

2. Xử lý vấn đề BOD trước

Vi khuẩn Nitrat hóa không cạnh tranh tốt bằng vi khuẩn xử lý BOD. Khi quá trình Nitrat hóa diễn ra, mức BOD phải được giảm xuống để chúng không phải cạnh tranh nhau. Nói chung mức BOD 20-30 mg/l là cần thiết trước khi tiến hành xử lý Amoni.

3. Vấn đề pH

Quá trình xử lý Amoni hóa nhạy cảm với pH. Khả năng xử lý Amoni giảm đáng kể khi pH dưới 6.8. Tối ưu xảy ra khi pH từ 7,5 đến 8,0.

Hầu hết các nước thải sinh hoạt sẽ tự nhiên có độ pH trong phạm vi này. Tuy nhiên, nước thải công nghiệp có thể khác, vì vậy hãy đảm bảo là bạn giám sát chặt chẽ các mức này.

4. Nhiệt độ nước

Tương tự như nhiều quá trình xử lý nước thải khác, quá trình nitrat hóa chậm lại khi nhiệt
độ nước giảm. Phạm vi nhiệt độ tối ưu cho quá trình Nitrat hóa để xử lý Amoni trong nước
thải là từ 27 đến 36 độ C.

5. Khuấy trộn

Quá trình xử lý kỵ khí bùn đáy tích tụ ở đáy bể cũng tạo ra khí Amoni. Nếu không được khuấy trộn đầy đủ, thể tích bùn sẽ tăng lên. Kết quả là chỉ tiêu đầu ra Amoni có thể cao hơn cả chỉ tiêu đầu vào. Lý tưởng nhất là độ dày bùn đáy dưới 0,6 m. Một tác động bất lợi khác khi hồ nước thải không được khuấy trộn đầy đủ là “Mạch ngắn”. Điều này xảy ra khi bể nước thải phân tầng, làm cho các dòng nước đi tắt trong hồ, tức chỉ di chuyển qua lớp trên cùng của nước. Sự thiếu hòa trộn này làm giảm thời gian lưu, hiệu quả xử lý kém, bao gồm BOD và Amoni.

 


Mục lục
Close Menu
Verified by MonsterInsights