Skip to main content
Tài liệu môi trường

Quy trình công nghệ xử lý nước rỉ rác 2024


Khám phá quy trình công nghệ xử lý nước rỉ rác chi tiết và hiệu quả: từ thu gom, lọc sơ bộ, xử lý sinh học kết hợp Fenton. Dự án đã được triển khai thực tế với công suất xử lý là 50 m3/ngày.đêm tại khu vực xử lý rác xã Phú Thạnh, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Dự án triển khai đã góp phần vào giải quyết các vấn đề cấp bách về môi trường tại khu vực bãi rác.

Nguồn phát sinh nước rỉ rác

Nước rỉ rác là loại chất lỏng chảy phát sinh do quá trình phân hủy rác qua các tầng rác thải, kéo theo các chất ô nhiễm chảy vào tầng dưới của bãi chôn lấp. Do được hình thành từ sự phân hủy của các loại rác thải nên nước thải rỉ rác chứa những thành phần độc hại và gây ô nhiễm rất cao.

Nước rỉ rác phát sinh từ rất nhiều nguồn, nhưng chủ yếu chúng từ một số nguồn chính sau:

 • Nước có trong rác chôn lấp và quá trình phân hủy rác: Đây là loại nước thải phụ thuộc vào độ ẩm có trong rác thải mang chôn lấp và các quá trình phân hủy rác xảy ra trong bãi chôn lấp.
 • Nước mưa: Nước rỉ rác phát sinh khi nước mưa chảy xuống và thấm vào các tầng rác thải. Lượng nước mưa ảnh hưởng trực tiếp đến khối lượng nước rỉ rác phát sinh và làm thay đổi những tính chất của nước rỉ rác.
 • Nước mặt, nước ngầm: Đối với những bãi chôn lấp nhỏ, không đúng tiêu chuẩn, nước rỉ rác có thể phát sinh, nước mặt và nước ngầm đi vào bãi chôn lấp làm tăng khối lượng nước rỉ rác.
 • Nước có trong vật liệu phủ: Nước chứa trong vật liệu phủ phụ thuộc rất nhiều vào nguồn gốc loại vật liệu phủ và vào thời tiết khí hậu.

Đặc tính nước thải rỉ rác

– Thành phần, đặc điểm cũng như lưu lượng nước thải rỉ rác sẽ tùy thuộc dựa vào các yếu tố như: Thành phần rác, tuổi bãi rác, chế độ vận hành của bãi, độ sâu chôn rác, điều kiện thời tiết, thủy văn của khu vực,….

– Nước thải rỉ rác chứa hầu hết những thành phần ô nhiễm có thể kể đến như: BOD, COD, TSS, kim loại, chất độc hại (Zn, Ni, Cr, Cu, Pb, Hg), các muối vô cơ (Cl, SO4, CO3) với nồng độ cao, vượt quy chuẩn cho phép. Ngoài ra, do được sinh ra từ rác thải, thế nên loại nước thải này chứa nhiều thành phần phức tạp, các chất chủ yếu như Nitơ, Amoniac, Sunfua, các vi trùng, vi khuẩn gây bệnh,…

Đề xuất công nghệ xử lý nước rỉ rác

Dựa vào lưu lượng tính toán và kết quả phân tích nồng độ ô nhiễm của bãi rác điển hình thì phương án công nghệ xử lý nước rỉ rác tổng thể như sau:

– Phương án công nghệ kết hợp đầy đủ cơ học, hoá lý và sinh học để đạt được hiệu quả xử lý tốt vì đặc tính ô nhiễm cao của nước thải rỉ rác.

– Phương án xây dựng ao điều hoà, ao sinh học và ao chứa bùn để đạt được mục tiêu tối ưu chi phí xây dựng và chi phí vận hành.

– Phương án ưu tiên sử dụng công nghệ xử lý nước rỉ rác bằng phương pháp vi sinh tận dụng tỷ số BOD/COD đạt khoảng 0,6. Theo kinh nghiệm của ARES với chỉ số này, việc sử dụng công nghệ xử lý sinh học sẽ mang lại hiệu quả tốt nhờ quá trình oxy hóa các hợp chất hữu cơ bên trong bể.

Sơ đồ công nghệ xử lý nước rỉ rác

so do cong nghe xu ly nuoc thai ri rac 1653x2339

Sơ đồ công nghệ xử lý nước rỉ rác ARES đề xuất.

Nước rỉ rác được xử lý các công đoạn chính bao gồm: Nước rỉ rác từ khu xử lý rác thải → Thu gom → Ao chứa nước thải → Bể trộn vôi → Bể lắng vôi → Bể chứa nước trung gian → Tháp tripping khử Nitơ → Cụm bể hóa lý → Bể lắng hóa lý → Bể tiền UASB → Bể UASB → Bể hậu UASB → Bể Anoxic → Bể MBBR → Bể lắng sinh học → Cụm Fenton → Lắng Fenton → Ao chứa nước sau xử lý.

Xem thuyết minh công nghệ xử lý nước rỉ rác chi tiết tại dự án hệ thống xử lý nước rỉ rác khu xử lý rác xã Phú Thạnh do ARES triển khai thi công lắp đặt vào năm 2024 tại xã Phú Thạnh, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang với công suất xử lý 50m³/ngày.đêm do UBND huyện Phú Tân, tỉnh An Giang đầu tư nhằm giải quyết các vấn đề môi trường cấp bách mà còn góp phần vào sự phát triển kinh tế – xã hội chung của tỉnh.

giai doan thi cong he thong xu ly 1200x900

Phương án xử lý bùn thải hệ thống xử lý nước rỉ rác

Lượng bùn sinh ra ở bể lắng hóa lý, bể kỵ khí và bể lắng sinh học và bể lắng Fenton được đưa về bể chứa bùn. Sau một thời gian nhất định, bùn đã ổn định sẽ được bơm về lại bãi rác hoặc có thể sử dụng xe chuyên dụng để hút và vận chuyển đến bãi xử lý thích hợp. Chủ đầu tư sẽ ký họp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom và xử lý theo đúng quy định.

Chi phí đầu tư hệ thống xử lý nước rỉ rác

Chi phí thiết bị trạm xử lý nước thải

 • Cung cấp thiết bị cho toàn bộ hệ thống xử lý nước thải;
 • Cung cấp toàn bộ hệ thống đường ống, đường điện, phụ kiện lắp đặt trong hệ thống xử lý nước thải;
 • Chuyên gia thiết kế công nghệ;
 • Chuyên gia hướng dẫn và triển khai thi công;
 • Chuyển giao công nghệ, lập hồ sơ hoàn công;
 • Chi phí nhân công lắp đặt toàn bộ hệ thống;
 • Chi phí kiểm tra và thu mẫu phân tích mẫu.

Chi phí đầu tư khác

 • Tuyến thu gom nước thải;
 • Xây dựng trạm xử lý nước thải, nhà điều hành, đường nội bộ;
 • Hệ thống chiếu sáng trong và ngoài nhà;
 • Dẫn điện nguồn đến tủ điều khiển trung tâm;
 • Dẫn nước sạch về nhà điều hành;
 • Dẫn nước thải đến hệ thống xử lý;
 • Dẫn nước sau xử lý đến nguồn tiếp nhận.

Mục lục
Close Menu
Verified by MonsterInsights